Home

En presentasjon av mine direkte aner


Jeg har tidligere hatt mitt slektstre liggende ute på nett på egen hjemmeside (siden 2003), og antall personer i treet mitt totalt teller over 7000 personer hvis man tar med alle ektefeller, barn, svigerfamilie og alle deres grener. Den siden sluttet jeg og oppdatere omkring 2007, og så tok jeg den ned i 2013.

tre.JPG

Som så mange andre nye og ivrige slektsforskere gjorde jeg den bommerten i starten i 2003 at jeg ikke skrev ned kildehenvisninger. Dette har jeg etterhvert blitt veldig opptatt av å dokumentere, så jeg jobber kontinuerlig med å finne kilder og dokumentasjon (der dette mangler) for informasjonen jeg presenterer på disse sidene. Dette treet er et levende dokument, så hvis du som leser velger å bruke informasjon jeg har presentert på disse sidene (i så fall er det god skikk å kildehenvise), så skal du vite at det, til en hver tid, er den mest oppdaterte informasjonen jeg har tilgjengelig som blir publisert på disse sidene, men etter hvert som man forsker videre så finner man alltids nye data som gjør at man må oppdatere, legge til, og også endre og fjerne informasjon som tidligere har ligget i treet. Sånn er det bare. Det er også en del som kontakter meg og spør om jeg har mer informasjon om personer i treet enn det som ligger på disse sidene; det har jeg ikke. Det slektsmaterialet jeg finner blir lagt ut. Jeg ser ikke noe poeng med å holde noe informasjon adskilt og privat for personer som levde for flere hundre år siden. Poenget er jo å samle all informasjon på ett sted. Unntaket gjelder selvfølgelig for levende eller gjenlevende (pårørende) personer og sensitivt forhold knyttet til disse.

neegaard.jpg

Nå vil jeg skifte fokus, fra å se på bredden av treet (lengst mulig framover og bakover for alle personene i treet), til å primært presentere mine direkte aner, og samtidig teste ut hvordan det er å bruke wiki som arbeidsverktøy i slektsforskning. Ved å bruke wiki (i motsetning til slektsforskerprogram som jeg har brukt tidligere) har jeg full kontroll og frihet på hvordan sidene er utformet når det gjelder oppsett, hvilke opplysninger jeg vil vise og hvor mange bilder hver side inneholder. Jeg skriver rett og slett koden for hver side og kan derfor bestemme alt dette selv, og også variere på hver side etter behov. Man kan se større versjoner av alle bilder på disse sidene ved å klikke på dem slik at de åpnes på en ny fane/side. Du kan alltid komme tilbake til denne siden ved å klikke på "Home" i den mørkegrå menylinja som ligger fast øverst på alle sider. Nylig har jeg også satt inn slektstreet til min samboer Øyvind, sidestilt med mitt slektstre, på oversiktssiden. * Forklaring på oppsett av sidene i treet

>>> Slektstreet - oversikt <<<

Øvrige sider


Nedenfor finnes det blant annet linker til sider om etterslekten til forskjellige personer i treet. Disse har jeg laget fordi jeg etter hvert har kommet i kontakt med mange tre-,fire-,femmenninger osv, som jeg ved å lage en oversikt over etterslekt for en felles ane, også får presentert på denne slektswikien, selv om jeg egentlig bare tar for meg mine direkte aner. Jeg var tidligere nemlig av den oppfatning av at jeg var en del av en ganske liten nålevende slekt, men det viser seg å være feil, som etterslektsidene nedenfor beviser :)

Helena (meg)

Øyvind

Generelt


Wikien er kontinuerlig under utvikling og jeg slektsforsker på jevnlig basis :) Ta gjerne en titt, og si gjerne fra om du har felles slekt, rettelser, tilføyelser, spørsmål eller konstruktive synspunkter etter hvert som jeg tilføyer sider. Mail: moc.liamg|eenaneleh#moc.liamg|eenaneleh, Instagram: @helenaslekt

"Alle er levende puslespill, og brikkene er ens aner." - Helena

Bildet over er fra gården Neegaard ovenfor Raufoss på Vestre Toten i Oppland, der mitt etternavn kommer fra.


Denne siden ble startet 18.06.2012

American%20Flag%20Wallpaper%20%281%29.jpg
uk%20flag.jpg

Not too familiar with the Norwegian language? Let me know if you have any questions/opinions/suggetions @ moc.liamg|eenaneleh#moc.liamg|eenaneleh :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License