En presentasjon av mine direkte aner
tre.JPG


Jeg har tidligere hatt mitt slektstre liggende ute på nett på egen hjemmeside (siden 2003), og sist gang jeg jobbet med mitt opprinnelige slektstree fra 2003 talte antall personer i treet mitt over 8000 personer, hvis man tar med alle ektefeller, barn, svigerfamilie og alle deres grener. Den siden sluttet jeg og oppdatere omkring 2007, og så tok jeg den til sist ned i 2013.

For en del år siden skiftet jeg fokus, fra å forske på bredden av treet (lengst mulig framover og bakover for alle personene i treet), til å primært presentere mine direkte aner, og samtidig teste ut hvordan det er å bruke wiki som arbeidsverktøy i slektsforskning. Ved å bruke wiki (i motsetning til slektsforskerprogram som jeg har brukt tidligere) har jeg full kontroll og frihet på hvordan sidene er utformet når det gjelder oppsett, hvilke opplysninger jeg vil vise og hvor mange bilder hver side inneholder. Jeg lager rett og slett hver side fra bunnen av, og kan derfor bestemme innhold, utseende og layout selv, og også variere på hver side etter behov.

Veien videre

Som mange andre nye og ivrige slektsforskere gjorde jeg den bommerten når jeg startet i 2003, at jeg ikke skrev ned kildehenvisninger. Kildehenvisninger har jeg etter hvert blitt veldig opptatt av å dokumentere, så jeg jobber kontinuerlig med å finne kilder og dokumentasjon (der dette mangler) for informasjonen jeg presenterer på disse sidene. Dette treet er levende dokumentasjon, så hvis du som leser velger å bruke informasjon jeg har presentert på disse sidene (i så fall er det god skikk (og plikt) å kildehenvise), så skal du vite at det, til en hver tid, er den mest oppdaterte informasjonen jeg har tilgjengelig som blir publisert på disse sidene. Men etter hvert som man forsker videre så finner man alltids nye data som gjør at man må oppdatere, legge til, og også endre og fjerne informasjon som tidligere har ligget i treet. Sånn er det bare. Det er også en del som kontakter meg og spør om jeg har mer informasjon om personer i treet enn det som ligger på disse sidene; det har jeg ikke. Det slektsmaterialet jeg finner blir lagt ut. Jeg ser ikke noe poeng med å holde noe informasjon adskilt og privat for personer som levde for flere hundre år siden. Poenget er jo å samle all informasjon på ett sted. Unntaket gjelder selvfølgelig for levende eller gjenlevende/pårørende personer og sensitivt forhold knyttet til disse. Ofte blir jeg kontaktet av (for meg) ukjente personer som har funnet nær eller fjern felles slekt på sidene mine, og som oppgir slektsinformasjon til meg, og dette ønsker jeg selvsagt å ha med på sidene mine, da jeg også er sekundært interessert i å dokumentere bredden av slekta i nyere tid. Men da kan det altså hende at det har blitt oppgitt navn på en eller flere nålevende personer som ikke selv ønsker å bli gjengitt her. Gi meg da for all del beskjed om det finnes innhold man ikke ønsker skal ligge på sidene mine på moc.liamg|eenaneleh#moc.liamg|eenaneleh.

neegaard.jpg

Man kan se større versjoner av alle bilder på disse sidene ved å klikke på dem slik at de åpnes på en ny fane/side. Man kan alltid komme tilbake til denne hjemsiden ved å klikke på "Home" i den mørkegrå menylinja som ligger fast øverst på alle sider.

På denne wikien presenterer jeg også slektstreet til mannen min Øyvind, sidestilt med mitt slektstre, på oversiktssiden.

>>> Slektstreet - oversikt <<<

Øvrige sider

Nedenfor finnes det blant annet linker til sider om etterslekten til forskjellige personer i treet. Disse har jeg laget fordi jeg etter hvert har kommet i kontakt med mange tre-,fire-,femmenninger osv, som jeg ved å lage en oversikt over etterslekt for en felles ane, også får presentert på denne slektswikien, selv om jeg egentlig bare tar for meg mine direkte aner. Jeg var tidligere nemlig av den oppfatning av at jeg var en del av en ganske liten nålevende slekt, men det viser seg å være feil, som etterslektsidene nedenfor beviser :)

Helena (meg)

Øyvind

Generelt


Wikien er kontinuerlig under utvikling og jeg slektsforsker på jevn - og ujevn - basis :) Ta gjerne en titt, og si gjerne fra om du har felles slekt, rettelser, tilføyelser, spørsmål eller konstruktive synspunkter etter hvert som jeg tilføyer informasjon og sider. Mail: moc.liamg|eenaneleh#moc.liamg|eenaneleh, Instagram: @helenaslekt

"Alle er levende puslespill, og brikkene er ens aner." - Helena

Bildet over er fra gården Neegaard ovenfor Raufoss på Vestre Toten i Oppland, der mitt etternavn kommer fra.


Denne siden ble startet 18.06.2012

American%20Flag%20Wallpaper%20%281%29.jpg
uk%20flag.jpg

Not too familiar with the Norwegian language? Let me know if you have any questions/opinions/suggetions @ moc.liamg|eenaneleh#moc.liamg|eenaneleh :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License