Högbåtsman Karl Edvard Emil Habolin (8) og Affärsbiträde Greta Eleonora Habolin (9)
Edvard og Greta er mine oldeforeldre
edward20aar.JPG
gretahabolin3.JPG

Fødsel og familie


Edvard er sønn av pressforgylderen Emil Anton August Habolin og bokbindersken Elvira Maria Jonsson Ideman. Når han ble født 23. november 1904 i Jacobs församling (Stockholm, Sverige) bodde familien i Oxtorget 4 i Stuten 4 kvartalet. Foreldrene var enda ikke gift, men de forlovet seg i juni 1904. Videre står det i kirkeboka at de giftet seg 1. Januar 1905, en drøy måned etter at han ble født. Han figurerer også i kildene under navnet Karl Edvard Emil Ideman, som er hans mors etternavn. 4. januar 1905, når Edvard var rundt 2 mnd gammel flyttet han og moren til rote 06.

edward%201928%20i%20sahara.JPG

Edvard ble født i Stockholm, men flyttet til Uppsala og gikk på skole der. Han trivdes aldri i Uppsala, det gjorde heller ikke hans mor Elvira. Edvard ble ikke konfirmert. 1. mars 1922 flyttet han fra Uppsala til Södermalm. Nærmere bestemt Piskan kvartalet, i Rosenlundsgatan 30 A, 3 Tr. Han er da oppført som student. 10. august 1922 flyttet han tilbake til Uppsala. 27. november 1923 flyttet han fra Uppsala til Kungsholmen i Stockholm. Han bodde i Mariebergsgatan 2 på Mälaren 2 4 kvartalet. Her bodde han i Fälttelegrafkårens Församling (St Göran) i Kungliga Fälttelegrafkårens 1sta Kompani. 25. juli 1924 flyttet han til Uppsala igjen. Militærkommentar: 465-54-24. 11. november 1924 flyttet han fra Uppsala til Jakob distriktet i Stockholm. Han bodde da i Exercishuset i distriktet Skepps- och Kastellholmerna, som var statseid, og han var matros. I 1925 var han også matros og bodde i "60 Msk. 371". I 1926 flyttet han ut av distriktet igjen. Edvard var den første som brøt med slektsyrkene bokbinding og gullforgyldning, og dro til sjøs som matros. Bildet av Edvard sittende på en kamel i Sahara i 1928 vitner om at han seilte rundt på verdenshavene. I 1930 var han matros og bosted err oppført som '8/2 Y.K.'. Den 17. november 1931 flyttet han til Gustav Vasas församling i Stockholm. Han var da eldare. I innflytningsboken har han 2 anmerkningen som er innført i henhold til straffeloven kap. 2 § 19; 20/1932 og 287/1931. Her står det også at han er sist utflyttet fra Kungsholmen 11.11.1931.

gretahabolin.JPG
Gretavoksen

Greta ble født 7. oktober 1903 og døpt 21. november i prestegården samme år i Södertälje i Stockholm. Fadderne ved dåpen hennes var Fru Sandberg og Fru Adling fra Blomington. Foreldrene hennes var stenarbetaren Ferdinand Nygren og Karolina Charlotta Höglund. Hun finnes også i kildene som Greta Eleonora Nygren. Greta ble konfirmert 28. april 1917 i Södertälje med godkjent kristendomskunnskap, og hun bodde da på Bergehaga. I 1919 bodde hun sammen med storebroren Karl Gustav i Snäckviken, Södertälje, Stockolm. 13. oktober 1923 flyttet hun fra Södertälje til Norrmalm der hun jobbet som tjenestepike. 14. oktober 1924 flyttet hun til rote 2. I 1924 jobbet hun som barnepasser på Södermalm i Stockholm. 17. oktober 1924 flyttet hun til byen fra rote 2, og 29. oktober 1925 flyttet hun til rote 26. Hun flyttet til Gustav Vasa församling i Stockholm 9. september 1930. Hun hadde da flyttet ut fra Johannes församling 8. september 1930. Da var hun affärsbiträde (=butikkassistent). Hun står oppført med de samme anmerkningene som mannen Edvard, ihht Straffelovens kap. 2 § 19; 20/1932 og 287/1931.

Edvard og Greta giftet seg borgelig 18.12.1931 og ble viet av rådmann Gullstrand i Gustav Vasa församling, Stockholm. Det var begges første ekteskap. Da var Edvard 'eldar' og Greta var 'affärsbiträde'. Da de giftet seg så bodde de på samme adresse, og Greta var allerede høygravid. Noen måneder senere fikk de sønnen

Liv og virke


I 1930 og da farfar ble født i 1932 bodde hun i Døbelnsgatan 71. I 1935 bodde (i hvert fall) Karl Edvard Emil i Hornsgatan 29 B.

furirFlottan.JPG
TCOHabolin.JPG
Den 26. mars 1947 står det i den svenske avisen Dagens Nyheter at Edvard (högbåtsman fra Stockholms Örlogsstation) er valgt som 'Förste vice ordförande' i TCO (Tjänstemännens Centralorganisation). TCO ble opprettet 11. juni 1944. Dette skjedde gjennom en sammenslåing av De Anställdas Centralorganisation (DACO), opprettet 1931, og Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) opprettet 1937. Den nye organisasjonens mandat var å utøve den sentrale veiledningen av tjenestemannsorganiseringen samt å ivareta tjenestemannsgruppenes felles økonomiske og sosiale interesser".
Högbåtsman er en eldre underbefalstittel, som tilsvarer (nå også utfasede) furir-tittelen. I Norge tilsvarer dette Sersjant. Furir hadde 3 striper + '13' på uniformen fra 1939 (nærmest i tid da Edvard var högbåtsman).
I 1970 var de bosatt i Hornsgatan 123 i Stockholm. Da var han 'eldare'.
I 1975 skrev Edvard brev til daværende statsminister Olof Palme angående den stadig vanskeligere situasjonen for pensjonistene i Sverige, og han fikk også svar fra statsministeren selv i brevs form. Det at han faktisk tok seg bryet med å skrive til statsministeren vitner om handlekraft og vilje til å kjempe for det han syns var rett og rimelig. Mens han skrev brevet bodde han og Greta i Hornsgatan 123 på Södermalm i Stockholm. Edvard drev også med slektsforskning, og var en meget habil tegner og maler.
Skjermbilde%202013-06-04%20kl.%2019.53.04.png
KEEHabolinf.jpg
KEEhabolinfodtliten.jpg
KEE1930.JPG
Edvard innfl. 1931 Edvard født Edvard født Edvard 1930
palme.JPG
olofpalme.jpg
karl.JPG
Skjermbilde%202013-06-05%20kl.%2018.15.12.png
Ed.s brev til Palme og Palmes svar Statsminister Olof Palme Edvard Edvard og Greta gift
Skjermbilde%202013-06-04%20kl.%2019.53.04.png
edvardhabolind.jpg
gretaf.jpg
emil1925.JPG
Edvard og Greta gift Edvard død Greta født Edvard 1925
gretahabolin2.JPG
gretakonf.jpg
forhorslangd.jpg
gretainnfl.png
Greta Greta konf Bostedsreg. Greta Greta innfl. Gustav Vasa 1930
gretahabolinrot1.jpg
gretarot2.jpg
gretarot3.jpg
1935
Greta i rotemanarkivet Greta i rotemanarkivet Greta i rotemanarkivet Edvard 1935
KEE1935.JPG
KEEGretagift1931.JPG
Edvard 1935 KEE og Greta gift 1931

Død


Edvard døde 89 år gammel 1. mai 1994 i Stockholm.

Greta døde en gang etter 1986.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License