Matros Karl Edvard Emil Habolin (8) og Affärsbiträde Greta Eleonora Habolin (9)
Edvard og Greta er mine oldeforeldre
edward20aar.JPG
gretahabolin3.JPG

Fødsel og familie


Edvard er sønn av pressforgylderen Emil Anton August Habolin og bokbindersken Elvira Maria Jonsson Ideman. Når han ble født 23. november 1904 i Jacobs församling (Stockholm, Sverige) bodde familien i Oxtorget 4 i Stuten 4 kvartalet. Foreldrene var enda ikke gift, men de var forlovet. Videre står det i kirkeboka at de giftet seg 1. Januar 1905. Han figurerer også i kildene under navnet Karl Edvard Emil Ideman, som er hans mors etternavn. 4. januar 1905, når Edvard var rundt 2 mnd gammel flyttet han og moren til rote 06.

edward%201928%20i%20sahara.JPG

Edvard ble født i Stockholm, men flyttet til Uppsala og gikk på skole der. Han trivdes aldri i Uppsala, det gjorde heller ikke hans mor Elvira. Edvard ble ikke konfirmert. Edvard var den første som brøt med slektsyrkene bokbinding og gullforgyldning, og dro til sjøs som matros. Bildet av Edvard sittende på en kamel i Sahara i 1928 vitner om at han seilte rundt på verdenshavene. 1. mars 1922 flyttet han fra Uppsala til Södermalm. Nærmere bestemt Piskan kvartalet, i Rosenlundsgatan 30 A, 3 Tr. Han er da oppført som student. 10. august 1922 flyttet han tilbake til Uppsala. 27. november 1923 flyttet han fra Uppsala til Kungsholmen i Stockholm. Han bodde i Mariebergsgatan 2 på Mälaren 2 4 kvartalet. Her bodde han i Fälttelegrafkårens Församling (St Göran) i Kungliga Fälttelegrafkårens 1sta Kompani. 25. juli 1924 flyttet han til Uppsala igjen. Militærkommentar: 465-54-24. 11. november 1924 flyttet han fra Uppsala til Jakob distriktet i Stockholm. Han bodde da i Exercishuset i distriktet Skepps- och Kastellholmerna, som var statseid, og han var matros. I 1926 flyttet han ut av distriktet igjen. Den 17. november 1931 flyttet han til Gustav Vasas församling i Stockholm. Han er da eldare. I innflytningsboken har han 2 anmerkningen som er innført i henhold til straffeloven kap. 2 § 19; 20/1932 og 287/1931. Her står det også at han er sist utflyttet fra Kungsholmen 11.11.1931.

gretahabolin.JPG

Greta ble født 7. oktober 1903 og døpt 21. november i prestegården samme år i Södertälje i Stockholm. Fadderne ved dåpen hennes var Fru Sandberg og Fru Adling fra Blomington. Foreldrene hennes var stenarbetaren Ferdinand Nygren og Karolina Charlotta Höglund. Hun finnes også i kildene som Greta Eleonora Nygren.
Greta ble konfirmert 28. april 1917 i Södertälje og hun bodde da på Bergehaga. 13. oktober 1923 flyttet hun fra Södertälje til Norrmalm der hun jobbet som tjenestepike. 14. oktober 1924 flyttet hun til rote 2. I 1924 jobbet hun som barnepasser på Södermalm i Stockholm. 17. oktober 1924 flyttet hun til byen fra rote 2, og 29. oktober 1925 flyttet hun til rote 26. Hun flyttet til Gustav Vasa församling i Stockholm 9. september 1930. Hun hadde da flyttet ut fra Johannes församling 8. september 1930. Da var hun affärsbiträde (=butikkassistent). Hun står oppført med de samme anmerkningene som mannen Edvard, ihht Straffelovens kap. 2 § 19; 20/1932 og 287/1931.

Edvard og Greta giftet seg borgelig 18.12.1931 i Gustav Vasa församling, Stockholm, og noen måneder senere fikk de sønnen

Liv og virke


I 1930 og da farfar ble født i 1932 bodde hun i Døbelnsgatan 71. I 1970 var de bosatt i Hornsgatan 123 i Stockholm.

I 1975 skrev Edvard brev til daværende statsminister Olof Palme angående den stadig vanskeligere situasjonen for pensjonistene i Sverige, og han fikk også svar fra statsministeren selv i brevs form. Det at han faktisk tok seg bryet med å skrive til statsministeren vitner om handlekraft og vilje til å kjempe for det han syns var rett og rimelig. Mens han skrev brevet bodde han og Greta i Hornsgatan 123 i Stockholm. Edvard drev også med slektsforskning, og var en meget habil tegner og maler.
Skjermbilde%202013-06-04%20kl.%2019.53.04.png
KEEHabolinf.jpg
KEEhabolinfodtliten.jpg
Edvard innfl. 1931 Edvard født Edvard født
palme.JPG
olofpalme.jpg
karl.JPG
Skjermbilde%202013-06-05%20kl.%2018.15.12.png
Ed.s brev til Palme og Palmes svar Statsminister Olof Palme Edvard Edvard og Greta gift
Skjermbilde%202013-06-04%20kl.%2019.53.04.png
edvardhabolind.jpg
gretaf.jpg
Edvard og Greta gift Edvard død Greta født
gretahabolin2.JPG
gretakonf.jpg
forhorslangd.jpg
gretainnfl.png
Greta Greta konf Bostedsreg. Greta Greta innfl. Gustav Vasa 1930
gretahabolinrot1.jpg
gretarot2.jpg
gretarot3.jpg
Greta i rotemanarkivet Greta i rotemanarkivet Greta i rotemanarkivet

Død


Edvard døde 89 år gammel 1. mai 1994 i Stockholm.

Greta døde en gang etter 1975.

Kilder


  • Stockholms Stadsarkiv, www.ssa.stockholm.se, Rotemanarkivet
  • Stockholms Stadsarkiv (ssa.stockholm.se), Register til bouppteckningar i Stockholms tingrätt 1992-2001
  • Krigsarkivet, Statsrådsberedningens arkiv serie E 1 A volym 14
  • ArkivDigital, Gustav Vasa BI:51 (1931-1931), bilde 1720, s. 168
  • ArkivDigital, Gustav Vasa EIa:21 (1931-1931) bilde 1480, s. 287 (Edvard og Greta gift)
  • Arkivet "födelseuppgifter för personer som avled mellan 1947 och 2006 Sverige", ancestry.se
  • Register til bouppteckningar i Stockholms tingrätt 1992-2001, Stockholm Stadsarkiv
  • ArkivDigital, Gustav Vasa CI:7 (1927-1932) bilde 1650, s. 158
  • ArkivDigital, Gustav Vasa BI:50 (1930-1930) bilde 690, s. 315

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License