Husmann Alv Eriksen Svean (502) og Gurå Eivindsdtr Polden (503)

Alv og Gurå er mine 5xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Alv ble født på Sveahaugen, Surnadal, Møre og Romsdal, og døpt 15. oktober 1752 på Ranes, Surnadal, Møre og Romsdal. Foreldrene hans var Erik Alvsen Sveahaugen og Ildri Jonasdtr Svean. Alv ble konfirmert 10. april 1768 i Ranes, Surnadal. Da bodde han på Røv.

Gurå ble født i 1754 på Polden, Surnadal, Møre og Romsdal, og døpt på Ranes, Surnadal 23. juni 1754. Foreldrene hennes var Eivind Toresen Polden og Marit Eriksdtr Bavre. Det er bare én konfirmant i kirkeboken for Surnadal som kan passe på Gurå, og det er Gurue Ewensdtr konfirmert 13. januar 1771 i Øye, Surnadal, Møre og Romsdal. Da var hun bosatt på Holdte.

Alv og Gurå giftet seg 23. oktober 1775 på Øye, Surnadal, og sammen fikk de barna

 • Grenader Erik Alvsen f. 1776, g 1812 m. Maret Pedersdtr Sande fra Sandholten. Erik var veteran og skinnfellmaker. Han bosatte seg som husmann på Fugelsøymælen, og de har en stor etterslekt.
 • Marit "Sveahaug-Maret" Alvsdtr f. 1779, d. ugift
 • Jo Alvsen f. 1782, g 1811 m. Maret Oldtr fra Alvstua på Fiskja. Jo bygslet plassen Solheimsmælen og har stor etterslekt.
 • Ildri Alvsdtr Sveen f. 1786
 • Marit Alvsdtr f. 1790, g 1810 m. Jo Olson Harang i Harangsøya
 • Malie Alvsdtr f. 1794, g 1831 m. Peder Larson Sande fra Follasagja
 • Anne Alvsdtr f. 1798

Liv og virke


Alv bodde visstnok som husmann i Gravvoll-lykkja i Bøverdalen en tid, før han tok over gården hjemme på Svehaugen. Den 5. november 1774 ble det tinglest festeseddel på plassen, "som før haver været beboet af Torkild." Det var trolig i 1782, da faren Erik døde, at Alv kom hjem og tok over Svehaugen. I 1801 var de på Svean gård, Mo, Surnadal. Sønnen Erik er "Grenadier" (grenader: vervet soldat). Alv er selv husmann med jord. Han er oppgitt å være 50 år og i sitt første ekteskap. Hun er oppgitt å være 48 år gammel og i sitt første ekteskap.

Om "Sveahaug-Maret"


Av alle barne til Alv og Gurå er nok datteren Maret den mest navngjetne. Hun var har gått over i folkeminnet som "Sveahaug-Maret" og ble boende på Svehaugen etter foreldrenes død. Hun hadde ikke bygsel på plassen, men hun drev den som en kar og fødde et "nautkrøter" og noen sauer. Maret var visstnok et dugelig arbeidsmenneske og et grepa kvinnfolk. I sine glansdager var det velstand på Svehaugen, og det sies at hun var godt rustet med rømme til fetetirsdag hvert år. "Dem sie du skal ha sju påttå rømme te feittysdags e år au du, Maret" var det en som sa til henne. "Nei, he e no meir enn tri, so he eg no stole dem", svarte Maret da. Hun var ikke gift, men hadde allikevel fem barn, og det sies at Finchenhagen var strengt på henne for dette.

 • med Nils Nilsson Moen hadde hun sønnen Nils f. 1804
 • med Håken Toreson på Austre Nyvegen hadde hun sønnen Ola f. 1814. Han ble senere kjent under navnet "Folldalingen".
 • med Anders Andersson Stoen (senere husmann på Merkjesbakken) hadde hun to sønner; Johannes og Alv f. 1820. Alv var gift 1851 med Gjertrud Sivertsdtr Granmo fra Meldalen.
 • med Peder Olson Bergheim hadde hun sønnen Johannes f. 1826. Han giftet seg med Ingrid Andersdtr Holten, og bygslet plassen Bergjehaugen på Øvre Holten. De har mange etterkommere.

Maret døde omkring 1865, og etter hennes tid var det øde på Svehaugen.

Død og begravelse


Alv døde 65 år gammel i 1817.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License