Gårdbruker Ambrosius Pedersen Sandaker (7874) og Postbonde Signe Pedersdtr Sandåker (7875)

Ambrosius og Signe er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ambrosius ble født omkring 1604 på Kjekstad, Røyken, Buskerud. Faren hans var Peder Sandaker.

Signe ble født omkring 1616 i Røyken, Buskerud.

Ambrosius og Signe giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Stener Ambrosiusen f. ca 1628
  • Anne Ambrosiusdtr Sandaker
  • Aaste Ambrosiusdtr f. ca 1645
  • Peder Ambrosiusen
  • Peder Ambrosiusen f. ca. 1652
  • Åse Ambrosiusdtr
  • Kirsten Ambrosiusdtr
  • Randi Ambrosiusdtr

Liv og virke


Ambrosius overtok på Øster Sandaker i Lier i 1632 etter Peder Sandaker som var bruker fra 1612. Ambrosius var 61 år, dvs født ca 1604 (i følge matrikkelen 1665). Enken Signe forsatte å bruke gården til sin død (Lier 1 s. 284). Hun er oppført som postbonde i 1672. Se også skifte etter Peder Ambrosiusen 07.05.1708 for opplysninger om søsken og deres barn (Digitalarkivet: skifter i Drammen)

Død og begravelse


Ambrosius døde omkring 66 år gammel i 1670 Sandåker østre, Lier, Buskerud.

Signe døde 63 år gammel i 1679 på Sandåker østre, Lier, Buskerud, og ble gravlagt 21. desember 1679 i Frogner, Lier, Buskerud.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License