Landvern Amund Christiansen Markestad (790) og Anne Tollefsdtr Bjørnstad (791)

Amund og Anne er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Amund var fra Vestre Toten, og ble døpt 20. mars 1729 i Hovedkirken, Toten, Oppland, og faren hans var Christian Amundsen Markestad. Amund finnes også i kildene som Amund Christiansen Nøkleby (Vestre Toten).

Anne var fra Østre Toten, og ble døpt 25. april 1730 på Toten. Faren hennes var Tollef Daphinsen Bjørnstad og Johanne Hansdtr Bjørnstad.

Amund giftet seg først med Mari Olsdtr Lie 30. mars 1756 på Toten, Oppland. Da var Amund dragon. De ble forlovet 12.03.1756. De fikk sønnen

  • Christian Amundsen dp. 11.04.1756 (palmesøndag) Toten, Oppland, konfirmert på Hoff, Toten i 1770 og het da Christian Amundsen Lie

Mari ble introdusert etter fødselen 7. juni 1756. Men hun døde bare 19 år gammel i 1756, og ble begravet 12. september 1756, snaue 6 måneder etter bryllupet, og bare noen måneder etter at Christian ble født.

Amund forlovet seg deretter med Anne 4. september 1757, og giftet seg 5. oktober 1757 på Toten, Oppland. Da bodde Amund på Markestad, og Anne på Bjørnstad. Anne hadde også vært gift en gang før hun giftet seg med Amund. Sammen fikk de datteren

Liv og virke


Da Amund og Anne giftet seg, var Amund landvern (reservesoldat). Da datteren Mari ble døpt i 1759 og konfirmert i 1773 bodde de på Markestad. Amund og Anne hadde brukervilkår på Nedre Bjugstad (også Anne fra 1810). De eide Markestad, Vestre Toten til 15. april 1777, og Grøthaug, Vestre Toten til 24. februar 1788. I 1801 bor Amund og Anne på Bjugstad nedre i Vardal sammen med sin svigersønn Jens og hans andre kone samt Jens' barn fra ekteskapet med deres datter Mari (altså deres barnebarn).

Finnes også i slektstre: http://www.solhellingadata.no/Rune/Slekt/html/fam/fam19812.html (som etterhvert kommer til Harald Klerk, som også er en av mine tipp'er)

Død og begravelse


Da Amund døde i 1808 bodde han på Breiskallen, Vardal, og han ble begravet 28.01.1808 i Vardal.

Da Anne døde 15. mars 1815 var hun føderådskone på Nedre Bjugstad, Vardal, og ble begravet 28. mars 1815 i Vardal.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License