Amund Jacobsen Holte (1552) og Aase Haagensdtr Smeby (1553)

Amund og Aase er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Amund ble født i 1657, og foreldrene hans var lensmann Jacob Olsen Holte Mustad og Anne Amundsdtr Nordre Braastad. I 1666 bodde Amund sammen med familien på Mustad, Vardal, Oppland, der faren Jacob var oppsitter. Amund var oppgitt å være 7 år gammel.

Aase ble født i september 1662 på Smeby på Hoff på Østre Toten i Oppland. Foreldrene hennes var Haagen Paulsen Sukkestad og Kari Tollefsdtr Smeby vestre.

Amund og Aase giftet seg en gang mellom 1689-1700 i Holte på Vestre Toten i Oppland, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Amund kom til Holte på Vestre Toten. I 1700 er det muligens Amund som står oppført som del av legd nr. 5 på Toten. Han har stor etterslekt på Toten, og var av lensmannsslekten Mustad i Vardal, som igjen er av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland.

I siste halvdel av 1600-tallet kom Amund til garden Holte på Vestre Toten. Han kjøpte garden i 1689 av Knut Sevaldsen Bang for 350 rd. Fra Amund og Aase stammer slekta som senere har vært på Holte, og Amund har etterlatt seg synlige merker på trøskerlåven er innskåret "Anno 1713 Amun". Det er således svært gammalt tømmer i dette huset og der er også andre merker og tegn som kan være enda eldre enn 1713.
Holte er en av de eldste gardene på vestre Toten og her er gamle minner og dokumenter tatt var på. Hvor gammal garden er vet ingen, den ble visstnok delt i to i 1361, for senere å bli slått sammen igjen. Rolf Røstøen som eide og drev garden i mange år, kunne huske at det lå tufter etter en garddel et stykke fra det nåværende tunet, men dette stedet er seinere dyrket opp. En av de første kjente eierne på 1300-tallet var Skog Ivarson.
På et gammalt lite stabbur står det innrisset over døren: "Anno 1702" (noen har lest det som 1102, men dette er neppe trolig, for da skulle årstallet vært skrevet med romertall). Stabburet har også kunstferdig dørlås og jomfrubur på loftet. Ikke mindre interessant er at en del av hovedbygningen kan være deler av ei eldgammal årestue. De gamle eggene er nå dekket av panel både utvendig og innvendig, men under en restaurering på 1900-tallet var stokkene synlige og det var da en antok at her var deler av ei gammal årestue. Der var kove og gang og glugger i veggene. Der var også låg inngangsdør med trenagler og tredobbelt dørstokk under.
En mektig ask står ved siden av det nevnte stabburet og det er et av få tre på Toten som er fredet. Ellers er det en fin lønneallé som er plantet av Anne Rasmusdtr som var født 1822 og levde til 1903. Hun var fra Røise i Kolbu og ble gift med Ole Holte i 1842.

Død og begravelse


Amund døde 73 år gammel i 1730, boende på Holte, og ble begravet 29. mars 1730 i Hovedkirken, Toten, Oppland.

Aase døde 67 år gammel i 1729, boende på Holte, og ble begravet 21. november 1729 i Hovedkirken, Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License