Selveier Amund Kristoffersen Hermanrud Ripe (388) og Mari Kristoffersdtr Listerud (389)

Amund og Mari er mine 5xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Amund ble født i 1751 på Hermanrud på Østre Toten i Oppland, og døpt på gården Ripe på Toten i Oppland. Foreldrene hans var Fullmektig Kristoffer Amundsen Hermanrud og Berte Fredriksdtr Froknestad. Amund ble konfirmert på Toten i 1765, og da bodde han på Hermanrud.

Mari ble født i 1765 på Listerud i Østre Toten, Oppland, og døpt på Østre Toten 21. april 1765. Foreldrene hennes var Kristoffer Olsen Listerud og Marthe Knudsdtr. Da hun blir konfirmert Domca. XIX. post Trinit. (10.10.1779) i Hovedkirken på Toten bodde hun på Listerud.

Amund og Mari giftet seg 18. april 1786 på Toten i Oppland, og sammen fikk de barna

  • Skarpskytter Kristoffer Amundsen Ripe f. 1786
  • Marte Amundsdtr f. 1788
  • Berte Amundsdtr f. 1790
  • Oline Amundsdtr f. 1792
  • Johanne Amundsdtr f. 1795
  • Else Amundsdtr f. 1797
  • Margrete Amundsdtr f. 1800
  • Frederich Amundsen f. 1801
  • Margrethe Amundsdtr f. 1804
  • Ole Amundsen f. 1807

Liv og virke


Da sønnen Kristoffer ble døpt i 1787 het Amund Hval til etternavn og var soldat. Amund var bonde og gardbruker på Ripe, og det var her han og Mari bodde i 1801 sammen barna. Begge var i sitt første ekteskap. Han var av lensmannsslekten Mustad i Vardal, som igjen var av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland.

Død


Amund døde 3. januar 1826 på Toten. Han bodde da på Ripe der han var selveier. Han ble begravet 13. januar 1826 fra Hovedkirken, Toten, Oppland.

Mari døde en gang etter 1807.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License