Amund Olsen Jellum (246) og Mari Olsdtr Østern (247)

Amund og Mari er mine 4xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Amund ble døpt 22. juli 1764 i Røyken i Buskerud. Foreldrene hans var Ole Christophersen Jellum og Kari Andersdtr Grini.

Mari ble født i 1769 på gården Østern i Asker i Akershus. Foreldrene hennes var Ole Elleffsen Østern og Kari Andersdtr.

Amund og Mari giftet seg 7. juli 1789 i Asker Akershus. Sammen fikk de barna

  • Kari Amundsdtr f. 1790 Røyken, Buskerud
  • Ole Amundsen f. 1792 Røyken, Buskerud
  • Andreas Amundsen f. 1795 Røyken, Buskerud
  • Maren Amundsdtr f. 1802 Røyken, Buskerud
  • Anne Amundsdtr f. 1803 (d.1804) Røyken, Buskerud
  • Anne Amundsdtr Jellum f. 1805 Røyken, Buskerud
  • Andrine Amundsdtr f. 1810 Røyken, Buskerud
  • Ellef Amundsen f. 1813 Røyken, Buskerud

Liv og virke


Amund og Mari var på Jellum gård i Røyken i Buskerud ved FT 1801. Han var bonde og gårdbeboer. De 3 eldste barna Kari 10 år, Ole 6 år og Andreas 4 år bodde sammen med dem. På gården bodde også moren Kari, enke og gårdbruker, altså ikke på føderåd, men som husmoder, og også Amunds søsken Marthe 27 år, Christopher 25 år, og Maria 23 år. Alle tre var ugifte.
amundfodt.JPG
amundfodtkb.JPG
amundmarigift.JPG
8barn.JPG
Amund født (MB) Amund født (KB) Amund og Mari gift Alle 8 barnas fødsler
amunddod.JPG
mari1769.JPG
Ss1816
ss1820.PNG
Amund død Mari født 1769 Sølvskatten 1816 Sølvskatten 1820

Sølvskatten 1816


Norges Bank ble etablert i 1816 som et privat aksjeselskap. Grunnfondet skulle være på mellom 2 og 3 millioner speciedaler sølvverdi. Det var ikke mulig å reise denne kapitalen med frivillige innskudd. I stedet kunngjorde kongen 23. desember 1816 at kapitalen skulle drives inn med tvang. Minstesummen 2 millioner speciedaler ble derfor utliknet på landets formuer. Sølvskatten 1816 er det vanlige navnet på dette tvungne aksjeinnskuddet. Amund er oppført med innskudd både i 1816 og 1820 på Jellum, Røyken, Buskerud. Den 26. august 1816 er han registrert med et innskudd på 7 spesidaler, sammen med (sannsynligvis broren) Christopher Olsen med innskudd på 3 spd, og bostedet er Jellum. Den 28.10.1820 er han bosatt på samme gård og innskuddet er 48 skilling. Han er da oppført sammen med (sannsynligvis broren) Christopher, (sannsynligvis sønnen) Ole Amundsen.

Død


Amund døde 6. november i 1825 i Røyken, Buskerud, og ble begravet samme sted 13. november 1825.

Mari døde 1. juni 1841. Da bodde hun som enke på Jellum. Hun ble begravet i Røyken, Buskerud 7. juni 1841.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License