Anders Johannesen Kukkersrud (1536) og Lisbeth Mikkelsdtr Knatterud (1537)

Anders og Lisbeth er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Anders ble født i 1671-1675 på Kukkersrud, Toten, Oppland. Foreldrene hans var Johannes Olsen Sukkestad Kukkersrud og Magdalena Andersdtr Glemmestad. Anders står også oppført som Anders Evenrud.

Lisbeth ble født omkring 1682, og foreldrene hennes var Mikkel Eriksen Knatterud og Raagerd Gundersen Knatterud.

Anders og Lisbeth ble trolovet 22. februar 1712, forloverne var Nils Rustad og Jacob Skarten, og en drøy måned senere giftet de seg 28. mars 1712 på Toten, Oppland. Da bodde Anders på Kukkersrud og Lisbeth på Knatterud. Sammen fikk de barna

Liv og virke


Anders er oppført i militærrullene for Toten i 1697 som "vngmandschab" og 22-årig bondesønn. I 1700 er han også "ungemandscab" i militærrullene, 24 år, og så står det anmerket at han er "vind paa den ene side". Da sønnen Mikkel ble døpt i 1716 bodde de på Evenrud.

Død og begravelse


Anders døde i 1741 på Toten, Oppland, og ble begravet 16. mai 1741 fra H.K., Toten, Oppland. Da bodde han på Kukkersrud, Toten.

Lisbeth døde omkring 51 år gammel i 1733.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License