Anders Kobberstad (12402) og Rønnaug Helgesdtr Kobberstad (12403)

Anders og Rønnaug er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Anders ble født omkring 1570.

Rønnaug ble født omkring 1575.

Anders og Rønnaug giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Anders er nevnt i lensregnskapet for 1557-1558. Han var gårdbruker, og er også nevnt 1612 og 1613.

Død og begravelse


Anders døde omkring 1637 på Kobberstad, Oppland.

Rønnaug døde etter 1645.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License