Anders Olsen Eraaset Grini (978 og 986) og Anne Jørgensdtr Grini (979 og 987)

Anders og Anne er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Anders ble født i 1704.

Han og Anne giftet seg, og sammen fikk de barna

Både Ingeborg og Kari er mine 5xtippoldemødre, for hver sin gren.

Liv og virke


Da datteren Kari ble født i 1736 bodde Anders og Anne på Grini.

Død og begravelse


Anders døde 76 år gammel i 1780, og ble begravet 13. april 1780 i Røyken, Buskerud. Da han døde bodde han på Grini.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License