Prest Anders Pettersen Dass (1752) og Rebecca Lorentzdatter Angell (1753)

Anders er Øyvinds 7xtippoldefar


Fødsel og familie


Anders ble født i 1675, og foreldrene hans var Dikter Petter (Peiterssøn) Dass og Margareta Andersdtr. Om Anders

Rebecca ble født i 1681, og foreldrene hennes var Lorentz Mortensen Angell og Abel Falch Jespersdatter Richard.

Anders og Rebecca giftet seg i 1704, og fikk 10 barn. Blant annet

  • Peter Christian Dass
  • Petter Andersen Dass, arvet jordegodset
  • Lorentz Andersen Dass
  • Albert Christian Andersen Dass, byfogd i Bergen
  • Jacob William Andersen Dass f. 1714 lagmann i Nordland
  • Abelone (Abel) Margrethe Dass gm. presten Sommer (som overtok efter Anders' død i 1736)
  • Andreas Andersen Dass
  • Elisabeth Marie Dass
  • Ane Cathrina Dass
  • Bolette Angell Andersdatter Dass

Liv og virke


I 1701 var han oppført på Alstahoug sammen med faren (og sikkert annen familie. Manntallet lister bare menn). Han ble da oppgitt å være studerende i København.
Anders er oppgitt i registeret for koppskatt, ildstedskatt og renteskatt på Alstahaug i 1711. Samme år er han oppført i ekstraskattregisteret som magister på Alstahaug prestegård med merknaden "Skatter 3 rd for en peruqve. Skatter 3 rd for hans kiæristis fontange."

Død og begravelse


Anders døde i 1736.

Rebecca døde i 1735.

Kilder


Oversikt slekt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License