Husmann Andreas Hansen Raaum (98) og Helene Maria Kristiansdtr Raaum (99)

Andreas og Helene Maria er mine 3xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Andreas ble født 15. juni 1811 i Hund, Vardal, Oppland, og døpt 30. juni 1811 i Hund kirke, Vardal. Foreldrene hans var Hans Andersen Aas og Inger Jensdtr Aas. Andreas ble konfirmert i 1826 i Vardal. Han er da oppgitt vaksinert 24. juni 1813 av M.O. Karakteren hans ved konfirmasjonen var 'God', og han er bosatt på Aas.

Helene Maria ble født i 1821 i Land, Oppland, og døpt 9. desember 1821 på Fluberg i Land. Foreldrene hennes var Christian Madsen Nærbyeie og Anna Hansdtr Aadnes. Helene Maria ble konfirmert 2. oktober 1836 i Fluberg Kirke, Land.

Andreas og Helene Maria giftet seg 29. desember 1846 i Fluberg. Da bodde Andreas på Aaslund i Vardal, og Helene Maria på Lien. Det står ved vielsen at Helenes far het Christian Nilsen, men dette stemmer nok ikke, siden det kun er én Helene som har far Christian i kirkeboken for Land født omkring 1820, og hun heter i tillegg Helene Maria. I tillegg finnes det ingen Christian Nilsen med datter Helene i samme periode. Detaljene omkring Helene Maria fant jeg for flere år siden, så jeg ble noe overrasket over at hun står med far Christian Nilsen (og ikke Christian Madsen) ved vielsen (en innføring i kirkeboken jeg nylig fant). Sammen fikk Andreas og Helene Maria barna

Liv og virke


Da datteren Ingeborg ble konfirmert og ved FT 1865 bor Andreas og Helene Maria på gården Top i Ytre Hunndalen, Hunds Annex sogn, Vardal, Oppland. I 1865 bor alle barna utenom Ingeborg på gården. Andreas er da husmann med jord. I 1875 bor Andreas og Helene Marie også på gården Top, og Andreas er fortsatt husmann. Sønnen Johan bor der også, og hjelper foreldrene.

Ved søk etter Helene Maria (hel* *rist*, f. 182*) i FT 1900 i hele Oppland, finnes det bare ett treff. Denne Helene Kristensdtr er faktisk født i 1820 på Nordre Land. Muligens er dette Helene Maria (hun heter oftest bare Helene i kildene)? Denne Helene er enke, bosatt på Myhre, Nordre Land, og er fattigforsørget hos husmoren på garden (og den eneste andre som bor der); 19 år gamle Anne Syversdtr som er pleieforsørger med jord og som driver med husstell og fjøsstell.

Død


Andreas døde av alderdomssvakhet 20. juli 1888. Han var da fattiglem og bosatt på Kopperudeie. Han ble begravet 26. juli 1888 i Vardal.

Helene Maria døde etter 1875.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License