Andres Bonde på Hilstad (1589888) og ukjent Trondsdtr (1589889)

Andres og kona er mine 17xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Andres ble født en gang før 1398 på Nes. Han giftet seg først med (ukjent) Trondsdtr, og sammen fikk de barna

Deretter giftet Andres seg med (ukjent) Eriksdtr Hilstad.

Liv og virke


Andres på Hilstad hadde sønnen Gisle Andresson, men må også ha hatt en sønn Trond som overtok Hilstad. Et domsbrev om Hilstad på Nes datert rådstuen i Oslo 23. juli 1440 gir fine opplysninger om gården. (DN IV 878) Thrond Andresson hadde stevnet Sigurd Steffensson i ombud for dennes kone Angerd Guttormsdtr om retten til Hilstad i Baldeshol sogn på Nes, som han var blitt fradømt. Men Thrond hadde fulgt garden i mange år og før ham hans far og mor, hans morfar og videre forferdre bakover som hans vitneprov viser. Trond tildømmes Hilstad.
Andres på Hilstad er også nevnt 11. mai 1398 i forbindelse med noe bufe som han mente å eie sammen med Eirik på HIlstad. (DN I 546) Eirik er kanskje svoger av Andres, men denne førnevnte bevitnelsen om brukerne på Hilstad kan tyde på at han er svigerfar til Andres. I hvertfall må Thrond Andresson være oppkalt etter en Trond som eide deler i garden fra 1340.

Kilder


  • Jan Eilert Jaatun og Fredrik Dyhren, VSHL artikkel: Skikkelstad i Vardal, del 1

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License