Anne Ambrosiusdtr Sandåker (3937)

Anne er min 8xtippoldemor


Fødsel og familie


Anne ble født omkring 1630 på Sandåker, Lier, Buskerud. Foreldrene hennes var Ambrosius Pedersen Sandåker og Postbonde Signe Pedersdtr Sandåker. Anne giftet seg først med Arne Olsen Linnes (f. ca 1591, d. ca 1665 på Linnes vestre. Gårdbruker og gjestgiver) . De hadde iallefall barna:
1. Ole Arnesen Klemmetsdal, f. ca. 1654, begr. 21 Mai 1732, g.m. 10 Des. 1712, enken Anne Mortensdatter (f. 1690, d. 1763). Oles skifte 29 Okt. 1732. (Begynner nederst på høyre side).
2. Live Arnesdatter, f. ca. 1654, d. 1739, g.m. 24 Juni 1697, Hans Larsen Gommerud, d. 1738.
Deretter giftet hun seg med Christopher Nielsen Linnes vestre. De hadde iallefall disse barna (Rekkefølgen usikker):

1. Niels Christophersen Hotvet, d. 1743, Dragon, hadde iallefall 3 uekte barn.
2. Ambrosius f. ca 1667., d. 1745, g.m. Mari Halvorsdatter Askestad.
3. Arne Christophersen, dpt. 4 Aug. 1672, fikk et uekte barn i 1701 og 1704.
4. Ole Christophersen Kjelstad/Viulstad, dpt. 1675 på Bragernes, men innført i Lier kirkebok (dog uten navn), begr. 3 Mars 1738, g.m. 31 Jan. 1722, enken Berthe Pedersdatter, d. 1728, g.m.2. Kari Andersdatter (1691 - 1766).

Tb. Modum og Sigdal I 38, 8 Sep. 1673, fol. 50: Jon Hundstad (i Sigdal) lot lese et odelsløsningsbrev utgitt av Hr. Hans Olsen sogneprest til Røyken [sogneprest 1634-79], Sten Erlandsen på Nordre Daler, Rasmus Villumsen på Knive(?) og Sevald(?) Lauritzen boenes ved Langebroe(?) til Jon Hundstad, på 1/2 skpd. korns rente i Hundstad, som de selger til Jon Hundstad, hans hustru Marthe Christoffersdatter, deres barn og arvinger. Dat. Hundstad, 29. juni 1672.

Han lot samtidig lese et avkallsbrev utstedt av Anne Ambrosiusdatter sal. Arne Olsens efterleverske (i Lier), hennes fullkomne kvittering og avkall for hvis gods hennes sal. manns Arne Linnes' søster Dorthe Hundstad hadde etterlatt seg i løst og fastegods, hvorfor de fullkommen kvitterer Jon Eilivsen og hans hustru i alle måter. Dat. 5. mai 1671.

I 1666 ble bygselbrev over gården vestre Linnes i Lier utstedt til Kristoffer Nilsen. I 1709 gjorde eieren av bygselparten, Eilert Holm, krav på gården, og krevde at Kristoffer skulle avstå fra bygsla, angivelig fordi Holm sjøl ikke hadde noe sted å bo. I den forbindelse ble det åbotstakst. Av hus nevnes dagligstue med spåntak, gammel nattstuebygning med buer og kjeller, to kornlader med tilhørende låve, fjøs, stall, bryggerhus og kjone. Det fantes en del bjørkeskog på gården. Åbufallet ble taksert til i alt 16 dlr. Brukeren mente at manglene skyldtes alderen på husa, og dessuten hadde han satt opp to hus som var mer verd enn 16 dlr. Kristoffer måtte likevel erstatte åbufallet og avstå gården til Eilert Hermansen Holm. (Lier Bygdebok).

I Sven Moestues artikkel "Ambrosius Sandaker i Lier og hans nærmeste efterslekt", NST XXV, 1975 s. 148, skriver han om Anne:

"Om henne vites bare at hun levet i 1708, og at hun var gift med bonden og gjestgiveren Christopher på Nordre Linnes i Lier. Han opplyser i 1685 å ha hatt bopel på gården i 19 år, og at hans formann av fogden var forordnet til gjestgiver (Stattholderarkivet DX pk. 28, legg 8). Ordet "formann" ble på den tiden brukt om avdøde ektemenn. Dvs. at Anne hadde vært gift med Arne Olsen Linnes. Christopher deltok som lagrettesmann i behandlingen av skiftet efter Christopher Christophersen Søndre Linnes, som døde i 1707. Det er intet som tyder på at det eksisterer noe slektskapsforhold mellom de to naboer. Christopher Nordre Linnes levet også ved bragernes-skiftet i 1708. Den Arne Christophersen som ble døpt fra Linnes 4. august 1672 må være hans sønn. Morens navn er ikke nevnt. Arne Linnes ble i 1704 utlagt som far til et uegte barn. Den Nils Christophersen Linnes, som i 1700 og 1710 var i samme situasjon, kan være bror av foregående. Det samme gjelder en Ambros Christophersen Linnes i 1691. Arne Olsen var Christophers forgjenger på Nordre Linnes. Han oppgis i 1665 å være 74 år. En skulle kanskje tro at Christopher er sønn av denne Arne Olsen, men en slik antagelse motsies av Christophers segl. som foruten bumerket viser initialene C N S."
Fra omkring 1710 hadde eieren av Hotvet i Lier en halvningsbruker, Kristoffer Nilsen, som døde 1717 og ble etterfulgt av sønnen, halvningsbrukeren Nils Kristoffersen, d. 1743. (Lier Bygdebok).
I skiftet etter Peder Ambrosiusen den 7 Mai 1708 i Drammen får vi vite søskene til Anne Ambrosiusdatter.

Død og begravelse


Anne døde i 1717 på Hotvet, Lier, Buskerud, og gravlagt 26. november 1717 i Frogner, Lier, Buskerud.

Kilder


  • Svein Arnolf Bjørndals slektssider
  • Lier Bygdebok
  • Sven Moestue: Artikkelen "Ambrosius Sandaker i Lier og hans nærmeste efterslekt", NST XXV, 1975 s. 148
  • Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 2 (1701-1726), Døde og begravede 1717, notat- og visitassider m.m. 1717, side 306-307
  • Stattholderarkivet DX pk. 28, legg 8
  • Buskerud fylke, Drammen by, Bragernes tinglag, Skifteprotokoll 2 (Hba 0002), 1696-1715, oppb: Statsarkivet i Kongsberg

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License