Dragon Arne Knutsen Øybye (416) og Kari Thoresdtr Ødebye (417)

Arne og Karen er mine 5xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Arne ble født ca. 1771. Det finnes bare én Arne Knutsen konfirmert i Enebakk mellom 1781-1792 (med mindre han ikke ble konfirmert der), og det er Arne Knudsen Soelberg konfirmert i 1784.

Karen ble født ca. 1776. Hun finnes også i kildene som Kari/Karen Thoresdtr og Kari Thorersdtr Ødebye.

Arne og Karen ble trolovet 15. mars 1794 i Enebakk, Akershus. Sammen fikk de barna

  • Anne Arnesdtr f. ca 1796
  • Christine Arnesdtr f. ca 1800
  • Ole Arnesen dp. 27.03.1803 Enebakk
  • Thore Arnesen dp. 03.04.1805 Enebakk
  • Thorer Arnesen Ødebye f. 1806
  • Amund Arnesen dp. 26.03.1810 Enebakk
  • Inger Marie Arnesdtr f. 24.02.1812, dp. 19.03.1812 Enebakk
  • Berthe Arnesdtr f. 20.031814, dp. 23.03.1814 Enebakk
  • Hans Christian Arnesen f. 05.10.1817 Ødeby, Enebakk, konf. 09.10.1831 Enebakk

Liv og virke


I 1801 bodde Arne, Karen og døtrene Anne og Christine med to tjenestefolk på gården Ruud Nordre i Enebakk, Akershus. Arne var husbonde og dragon. De er begge i sitt første ekteskap. Da sønnene Ole ble døpt i 1803 og Thore ble døpt i 1805, bodde de på "Ruud paa Hammeren". Da sønnen Amund ble døpt i 1810 og datteren Inger Marie i 1812 bodde de på Ødebye. Det gjør de også da de var faddere i 1813 og 1814, da datteren Berthe ble døpt i 1814, og da sønnen Hans Christian ble født i 1817.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License