Arne Sigurdsen Tomle (12418) og Margrete(?) Sigurdsdtr fra Tomle (12419)

Arne og Margrete(?) er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Arne ble født før 1570 på Tøndrum øvre, Nordre Land, Oppland. Faren hans var Sigurd Endresen Nærløs.

Margrete ble født i 1580 på Tomle, Nordre Land, Oppland. Faren hennes var Sigurd Eriksen Thomle.

Arne ble sannsynligvis gift før 1590, og fikk sønnen

  • Lensmann Syver Arnessøn Thomle g.m. Marte Haaversdtr (d. sept 1682 Thomle), og de fikk døtrene
    • Margrete Syversdatter f. omkring 1630
    • Gudbjor Syversdatter f. omkring 1635
    • Sigrid (Siri) Syversdatter f. omkring 1640

Arne giftet seg deretter med Margrete(?), og sammen fikk de datteren

  • Karen Arnesdtr Thomle f. 1593

Arne er nevnt i boken om Thomle-slekten.

Liv og virke


Arne kom fra Tøndrum øvre i Nordre land. Han bodde på Thomle i 1612, og betalte 1 hud i Thomle, 1/2 hud i Nordre Thomle og 1/2 hud i Diuve (Dyve) Ødegaard; alt tilhørende Hamar Capittel.

Død og begravelse


Arne døde i 1624, Tomle, Nordre Land, Oppland.

Margrete døde på Tomle, Nordre Land, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License