Asbjørn Amundsen Søndre Molstad (12508) og Birgitte Joensdtr (12509)

Asbjørn og Birgitte er mine 10xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Asbjørn og Birgitte fikk sønnen

Liv og virke


Asbjørn blir nevnt i 1624. Molstadgårdene lå på Østre Toten, Oppland. Birgitte blir nevnt 5. april 1625.

Kilder


  • Jan Eilert Jaatun, VSHL artikkel, nr. 4 1994: "Hvem var Marte Larsdtr Håjen?" s. 245-252

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License