Bastian Hansen Stabell (30452)

Bastian er min 11xtippoldefar

Fødsel og familie


Bastian ble født ca 1550 i Haderslev, Jylland, Danmark, og hans far var Hans Bastiansen Stabell.

Bastian var far til

 • Hans Bastiansen Stabel (død før 1669) på Bjerke i Enebakk
 • Sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum Niels Bastiansen Stabel (ca. 1599–ca. 1670)
 • Fogd på Nedre Romerike Claus Bastiansen Stabell f. 1600, d. etter 1671
 • Rådmann i Trondheim Christen Bastiansen Stabel (ca. 1602–1664), har stor etterslekt
 • Borgermester i Trondheim Lars (el. Lauritz) Bastiansen Stabel (ca. 1604–1669)

Liv og virke


 • Bastian Stabel
  • Hans Bastiansen Stabel (død før 1669) på Bjerke i Enebakk
   • Fra Hans Stabel stammer en slekt som i lang tid drev storgården Stalsberg på Romerike.
  • Sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum Niels Bastiansen Stabel (ca. 1599–ca. 1670)
  • Fogd på Nedre Romerike Claus Bastiansen Stabel (ca. 1600–etter 1671)
   • sønn
    • sønnesønn
     • Klokker i Trondheim Bredo Stabel (1693–1740)
      • (stesønn) Sogneprest i Onsøy Johannes Bruun (1726–96), tok navnet Stabel
       • Eidsvollsmannen, prost Hans Jacob Stabel (1769–1836).
      • sønn
       • Redaktør i Morgenbladet Bredo Stabell (1807–65)
        • sønn
         • sønnesønn
          • Ambassadør Adolf Bredo Stabell (1908–96)
           • Skuespilleren Thea Stabell (f. 1939)
  • Rådmann i Trondheim Christen Bastiansen Stabel (ca. 1602–1664), som har stor etterslekt
   • Kjøpmann Bastian Stabel (død 1686)
    • Fra Bastian stammer bl.a. brødrene grafikeren Harald Krohg Stabell (1874–1963) og arkitekt, bygningssjef Gunnar Stabell (1885–1964). H. K. Stabell var farfar til advokat Harald Stabell (f. 1947).
   • Jacob Stabel
    • Fra Jacob Stabel stammer bl.a. maleren Waldemar Stabell (f. 1913).
  • Borgermester i Trondheim Lars (el. Lauritz) Bastiansen Stabel (ca. 1604–1669)
   • Fra Lars Stabel stammer bl.a. eidsvollsmannen, general Frederik Wilhelm Bruenech Stabell (1763–1836) og brødrene høyesterettsdommer Carl Ludovico Stabel (1912–88) og tegneren Henrik Fredrik Stabel (1914–2001). C. L. Stabel var far til juristen Ingse Stabel (f. 1946).

Død


Bastian døde i 1625.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License