Bjørn Syversen Sogstad (6202) og Margrethe Gulbrandsdtr Majer (6203)

Bjørn og Margrethe er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Bjørn ble født omkring 1626 på Sogstad, Toten, Oppland. Foreldrene hans var Syver T. Sogstad og Siri Sogstad.

Margrethe ble født ca 1628.

Bjørn og Margrethe giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Ved skiftet etter faren Syver 14. oktober 1657 fikk var Odelsgods 1657: Sogstad 2 skippund tunge, Indall 1/2 skippund tunge, Sangnees 1/2 skippund tunge Lunde ødegarden 1 fierding tunge, Kieserud ødegard 2 kalvskind. Faren hadde en tid før han døde delt alt mellom barna, og da sorenskriveren kom for å holde offentlige skifte var alt ordnet og hver hadde hentet sitt og var fornøyde. Bjørn fikk det halve "brorparten" og døtrene 4 daler 18 skilling hver. Av jordegodset beholdt Bjørn 1 1/2 skippund i Sogstad. Bjørn skulle også ha Kjæsarud.
Fra 1648-1678 hadde Bjørn gården Sogstad. I følge kvegskattmanntallet 1657 hadde Bjørn da 24 fe, 4 hester, 6 sauer og 3 svin. I 1666 var gårdsskylden på 2 pd 2 schind og Bjørn var oppsitter på Sogstad. Sønnen Lars bodde også der da. Matrikkelen 1669 oppgir at på Sogstad kunne såes 12 tønner, så etter det skulle åkerarealet være ca 36 mål. Garden hadde bekkekvern, en homlehage, engen og åkeren var god og fruktbar. Der var sameieskog til gardens bruk og Skjærsjøseter til sommerbeite.
I 1666 var Bjørn 40 år.
Ved skiftet etter Harald Gaarder 8. oktober 1657 var det i boet gjeld til Hans Nøkleby og Bjørn Sogstad. Det kan knyttes til at Haralds kone først hadde vært gift med Gulbrand Stensen Majer, og kreditorenes koner var Haralds stedøtre. Hans og Bjørn var en periode også eiere av gods i Majer. I 1678 fikk svigersønnen Jens Guttormsen Askim (min 8xtippoldefar, gift med Bjørns datter Sigrid) gården Sogstad. På samme tid var Birgette Gile (Bjørns søster) død og Jens kjøpte hennes del i Sogstad og det hun eid i Indal av Ole Gile for 90 riksdaler.

Død


Bjørn døde en gang etter 1678 på Sogstad, Toten, Oppland.

Kilder


Kjent etterslekt


 • Bjørns sønn
  • Lars Skullerud i Vigsfj. (13 år i 1666, 65 år i 1711) gm. Kari Christensdtr (d. 1725 90? år). Det ble holdt skifte etter Lars 08.12.1711. Han etterlot seg 8 barn, og til formyndere for de ugifte pikebarna ble anordnet deres fadersøstersønner Nils Sogstad og Fredrik Froknestad.
   • Ole Helgestadstuen (d. 1735, 65 år) g. 1707 m Marte Gulbrandsdtr Molli (d. 1718, 41 år)
   • Jens Larsen
   • Jørgen Skullerud (d. 1736, 55 år) blind
   • Lars Skullerud g. 1725 m Mari Larsdtr lille Helgestad (1696-?)
   • Siri Skullerud (d. 1724, 51 år)
   • Berte Skullerud (d. 1739, 61 år)
   • Mari Larsdtr g. 1716 m Jens Olsen Eng, bosatt på Svenskerud
   • Kari Larsdtr

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License