Bokbinderifaktor Frans August Habolin (32) og Traktörsenkan Carolina Charlotta Länngren Habolin (33)

Frans August og Carolina Charlotta er mine tipptippoldeforeldre

Fødsel og familie


Frans August var sønn av bokbindermester Zacharias Habolin og Ingrid Helena Jonasdtr Habolin og ble født 14. mars 1825.
Frans August kom til Stockholm fra Kalmar i 1843, og ble skrevet inn i Nicolai-forsamlingen, der alle nyinnflyttede ble innskrevet. Da var han boktrykkerlærling og bodde i Cepheus-kvarteret. Han ble ansatt ved Ludvig Norrmans bokbinderi i Norra Smedjegatan 28 i Stockholm. Han bodde også i Staden västra forsamling i 1844.
I 1843 og 1845-1847 var han boktrykkerlærling og bodde i Staden inre forsamling i Stockholm.
I 1848 var han boktrykkerelev, og bodde i Staden västra forsamling i Stockholm.

Ved et tilfeldig søk i Nasjonalbiblioteket finner jeg en avisartikkel i Morgenbladet fra 6. mars 1853 der en F. Habolin fra Sverige (hos M. Haagensen) er oppført under "anmeldte reisende". Det er bare min slekt som heter Habolin i Sverige, så da betyr dette at Frans August reiste i Norge i 1853??

I Stockholms Dagblad fra 19. desember 1859 står det at F.A. Habolin er en av de mange som har brev liggende på vent hos Stockholms Generalpostkontor.
I 1860 bodde Frans August i Hus nr. 6 ved Skipper Carlsgrand i Bootes-kvarteret i Nicolai forsamling i Stockholm. Han var da boktrykeri-konstförvandt. Han jobber da hos boktrykkeren J. Beckman i Stora Nygatan 22.
I 1862 bodde han i Staden östra forsamling og var konstförvandt.
I 1863-1864 er han konstförvandt og bodde i Jakob forsamling.

Carolina Charlotta ble født 8. januar 1832, og døpt 10. januar 1832 i Lästringe, Södermanland län, Sverige. Hun var datter av Torpare Jonas Jonsson Länngren og Maja Stina Larsdotter. Da bodde de på Jonsvreten, og moren var 29 år gammel, dvs. født ca. 1803.

DagensNyheter22111865

Frans August og Carolina Charlotta giftet seg 11. november 1865 i Jakob församling i Stockholm, og dette var begges første ekteskap. Frans var da bokbinderifaktor. Sammen fikk de barna

Det finnes en notis i 'Legala nyheter m. m.'-seksjonen av Dagens Nyheter 22. november 1865 om at de giftet seg:
"Vigde. I Stockholm: (…) faktorn F. A. Habolin och mamsell Carolina Charl. Länngren, 11. nov."

Så giftet Carolina Charlotta seg med bokbinderiarbeideren Karl Johan Ydrén i 1876.

Liv og virke


I 1865-1866 var Frans stadig 'boktryckare konstförvandt' og bodde Jakobs forsamling i Stockholm.
Den 4. oktober 1865 står det i avisen om Frans:
"Äktenskapsjäf emot Boktryckerifaktoren Frans August Habolin anmäles hos Pastorembetet i S:t Nicolai församling, Stockholm, inom laga tid."
Videre står det i samme avis, , under 'Diverse Legala Notifikationer':
"Äktenskapsjäf emot Boktryckerifaktoren Frans August Habolin anmäles hos Pastorsembetet i S:t Nicolai församling, Stockholm, inom 3 månader från första gången denna annons finnes införd i Post- och Inrikes Tidningar."
I 1867 bodde familien i Regeringsgatan 75 kv. Trollhättan. Med familien bodde også tjenestepiken Johanna Augusta Björklund f. 23. feb 1854. På denne tiden jobbet han som bokbinderifaktor hos Rudolf Walls Boktryckeri, og senere hos Dagens Nyheters Boktryckeri, der han ble faktor. Avisen Dagens Nyheter (www.dn.se) kom ut første gang 23. desember 1864, og er per idag Sveriges eneste riksspredde morgenavis. Redaksjonen lå i 1864 i Geijerske huset på Riddarholmen, og avisens skaper og sjefsredaktør er Rudolf Wall. Frans Augusts tidligere arbeidsgiver.
I 1868 bodde Frans i Jakob 2:2 forsamling i Stockholm og var 'konstförvandt'.
I 1869 bodde de i Malmskillnadsgatan 44, der husleien var 330 kroner pr år. Der hadde de tjenestepiken Johanna Söderdahl.
I 1870 bodde Frans, Carolina og deres 3 sønner i Norrmalmsgatan 4 i Pumpstockenkvarteret i Jacobs församling i Stockholm. Han hadde da tittelen Konstfõrvandt, som betyr boktrykker, egentlig medbroder i kunsten, før navn på settere eller trykkere. Familien hadde også en tjenestepike boende hos seg som het Ena Helena Englund f. 2. des. 1834.
franshabolinf.jpg
frans1845.jpg
frans1860.jpg
frans1870.jpg
Frans født folketellingen 1845 folketellingen 1860 folketellingen 1870
Skjermbilde%202013-06-04%20kl.%2023.35.58.png
cc1.jpg
cc2.jpg
fransnorge.JPG
Frans død Carolina C. født 1832 CC i FT 1880 Frans August i Norge 1853?
FransCarogift1865
Frans og Carolina gift 1865

Carolina Charlotta som enke


I 1871 bodde Carolina Charlotta i Oxtorget 2, og blir da kalt "Traktörs Enka" og bodde i Jakob distrikt. Hun er da altså enke, ettersom Frans døde i 1870 eller 1871. Der bodde hun med sine tre sønner Gustav Albert, Emil Anton og Josef Bernhard Zacharias. De hadde fortsatt tjenestepiken Johanna Söderdahl boende hos seg.
I 1872 bodde hun i Ladugårdslandet övre forsamling i Stockholm og var konstförvandtänka.
I 1873 og 1874 er hun også oppført som konstförvandtänka, og hun og sønnen Josef Bernhard Zacharias bodde i Jacobergsgatan 13 i Jakobs distrikt. Hos seg hadde de også boende Carl Julius Ydrén, som var arbeider hos B. Herzog i Malmskillnadgatan 54, og Alexander Pettersson, som arbeidet hos Axel Engströms Bokbinderi.
I 1875 bodde hun og sønnene i Luttnersgatan 9B i Jakobs distrikt og hun blir da kalt Enkefru og 'boktryckare faktors enka'. Hun bor da også med de samme arbeiderne.
I 1876 heter hun Ydrén, og har da tydligvis giftet seg med arbeideren Karl Johan Ydrén som hun hadde boende hos seg fra 1874. Hun bor da i Nikolai inre och östra distrikt.
I 1877 og 1878 bor hun i samme distrikt.
I 1880 bor hun i Kåkenhusen 16 i Jakob og Johannes rote 8, sammen med mannen Karl Johan Ydrén, og sønnen Josef Bernhard Zacharias.
I 1883 bodde hun i Luttnersgatan 12B. Da står det også at sønnen Emil bor der, i tillegg til sønnen Josef Bernhard Zacharias. Hos seg har de også boende murerne Carl Fahlin og P.T. Hanson.
Året etter, i 1884, bor de i Luttnersgatan 12c. I 1885 har de også boende hos seg Johan Magnus Nilsson, murer, f. 11. juli 1834, og Anna Matilda Brundin, som arbeidet hos P. Herzog, f. 10. april 1856.
I 1886 bodde begge sønnene hjemme. Boende hos seg hadde de også Handleren Gustav Knut Lindström f. 18. mars 1862.
I 1887 hadde de boende hos seg Eldarna (yrkestittel) J.A. Pettersson f. 22. sept 1857, og Erik Arvid Anderson f. 31. aug 1863. Begge var ansatt hos den Konglige Flåten.

fransdodsannonse

Død


Frans August døde bare 44 år og 10 måneder gammel av lungebetennelse 15. januar 1870 i Jakob Församling, Stockholm, Sverige. Han ble begravet 23. januar 1870 samme sted.

Caroline Charlotta døde en gang etter 1887 i Sverige.
.
.
.

Mysteriet Josef


Sønnen Josef forsvant, og familien visste ikke riktig hvor han tok veien. Men nå kan kildene avsløre at han hoppet på en båt som 16 åring. Nærmere bestemt skipet Marsdin 12. mai 1882 fra Gøteborg mot Hull, England og videre til Boston, USA.

josef.PNG
josefpolitiet1901
josefpolitiet1901b
Skjermbilde%202013-06-06%20kl.%2017.41.17.png

Josef var fra Stockholm, og jobbet som barberer. Han fikk en datter, Berta Margareta Habolin f. 1889 med Ingrid Jonasdtr Habolin f. 1862. Senere var han gift(?) med Albertina Lovisa Lenngren f. 1862. I 1892 var han ansatt ved Folketeateret. I følge en av mine aner på min fars side som drev med slektsforskning, så forsvant Bernhard etter 1900 og ingen har visst hvor. Rundt århundreskiftet endret han også etternavn til Lenngren. Etter en tur innom det svenske riksarkivet ser det kanskje ut som om gåten kan være løst.
Han var nemlig folkeregistrert 2 steder i 1900. I tillegg til å være registrert på sin bostedsadresse i Stockholms stad, er han også oppført på Långholmen, som "intagna fångar." Han satt altså fengslet!! Med han er det også registrert 173 andre innsatte menn. De satt alle inne på "Långholmen N:ris 1-5 Å Kronohäktet intagna fångar."

Fra 1874 til 1975 var Långholmen en fryktet fengselsøy. Men fra 1670 bygde den suksessrike bryggeren Jochum Ahlstedt en prektig herregård med omkringliggende hager på øya. Herregården ble fra 1724-1827 brukt til fengsel for kvinner arrestert for tigging eller løslevnet. Antall innsatte økte så drastisk at Ahlstedts herregård ble renovert, og Kronohäktets tidalder begynte. Kronohäktet ble bygget i etapper fra 1833-1880. Østfløyen er den eldste seksjonen og var opprinnelig en tøyfabrikk. Bygningen hadde 200 celler og fangene ventet i Kronohäktet etter sine rettssaker i påvente av domsavsigelse. Den siste fangen slapp ut av det nedslitte fengselet i 1975. Det satt mange forskjellige slags fanger der. Bortsettfra den vanlige blandingen av mordere, bedragere, tyver og forfalsknere, hadde Långholmen mange forfattere, journalister, artister og politikere som hadde kommet i konflikt med den svenske staten. Den siste henrettelsen i Sverige ble utført på plassen rett utenfor. Morderen Johan Alfred Andersson Ander ble henrettet av statsbøddelen Anders Dahlman i 1910. Henrettelsesmetoden var en guillotine, som hadde blitt kjøpt og transportert fra Frankrike. Det var en dyr affære og guillotinen ble brukt kun den ene gangen, selv om den fortsatt eksisterer pakket bort et sted i kjelleren til Nordiska Museum.

I 1908 finnes han i kilder i Luleå;
"Protokoll, fördt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 mars 1908.
(…)
§ 4.
Föredrogs och lades till handlingarne öfverståthållareämbetets den 24 sistl januari gifna utslag, hvarigenom Stockholms stads Fattigvårdsnämnd ålagts att ersätta kostnaden för f.
barberaren J.B.Habolins vård å härvarande fattiggård."

Josef født i Stockholm 1866

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License