Bonde Samuel Jonsson Hammarsebo (522) og Krestin Johansdotter (523)

Samuel og Krestin er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Samuel ble født omkring 1670 på Lönnekulla, Målilla, Vena, Kalmar län, Småland, Sverige.

Krestin ble født 28. januar 1672 på Hammarsebo, Målilla, Vena, Kalmar, Småland, Sverige. Foreldrene hennes var bonde Johan Persson og Karin Jonsdotter. Krestin figurerer også i kildene som Kerstin Johansdotter. Det står at hennes siste barn ble født i 1710.

Samuel og Krestin giftet seg 26. mai 1698 i Målilla, Vena, Kalmar, Småland, Sverige. Det står i vigselsnotisen til Samuel fra presten i Lönneberga at han hadde fått et godt vitnesbyrd og at han var født av ærlige foreldre. Et slikt skussmål var ikke vanlig å få når det var snakk om vanlige folk. Dette skussmålet kunne nærmest tolkes som om Samuel var beslektet med en fornem slekt. Samuel og Krestin fikk barna

  • Anders Samuelsson f. /2 Trinitate 1700, altså andre søndagen etter trefoldighet
  • Johan Samuelsson f. 23.10.1704, d. 28.04.1780 Hammarsebo, g1m. Stina (f. 1713, d. 34 år gammel iflg dødsattest 10.11.1747)
  • Maria Samuelsdotter f. 17.05.1709

Liv og virke


I 1692 ble han manntallsskrevet i Haddarp der han eide ¼ mant. Ved manntallet i 1692 fantes det i Hammarsebo seks gårder som hver seg hadde 1/6 av skatteytelsesansvaret. I 1707 var det 3 gårder som hadde 1/3 mant. Ekteparet ble etter de giftet seg i 1698 manntallsskrevet ved Hammarsebo (Nerbyn) der Samuel var bonde i Hammarsebo.
En av sønnene, Anders, var med som reservesoldat (vargeringskarl) ved Karl XIIs felttog mot Norge i 1718. I 1748 var Anders manntallsskrevet som eier til ¼ mant. av Kalvsjömåla. Mant. = mantal, dvs. et mål for gårdens skattekraft eller hvor mye gården skulle produsere. Ordets opprinnelse kommer fra "antall mann," altså hvor mange krigsmenn bostedet skulle stille med. Når han kjøpte Kalvsjömåla er ukjent, men den forrige eieren var Jonas Johan Berg. I 1749 synes Anders å ha overlatt eierretten til den forrige eierens sønn; Salomon Johansson (f. april 1726) og hans hustru Sara Jakobsdotter (f. 1718).
Den andre sønnen Johan var far til den såkalte "rike, blinde tanten" Catarina Jonsdotter.
Datteren Maria var moren til den såkalte unge Jon Larsson, født i Hammarsebo 28.08.1746, som flesteparten av befolkningen i Hammarsebo stammer fra ved begynnelsen av 1900-tallet. Samuel er også forfatteren E. Berglunds (se kilder) morfars-morfars-farfar.

Petrén-familiegrenen


Samuel og Krestins sønn Anders var opphavet til Petrén-familiegrenen fylt av prominente, titulerte mennesker.

Etterslekt av Samuel og Krestin
petrenfamilien.jpg
petrenprestegard.jpg
5petren.jpg
"Familjefotografi fra 1888. Jack, Thure, Karl Gustaf, Edvard, Alfred, Bror, dotter, pappa, Viktor, Louise, mamma, Tina, Ebbe "Boningslängan I Halmstad prestgård, en sommardag, ett av 1890-talets allra första år. På verandan: Pappa, Gustaf; trappan: Lotten, mamma, Louise. Venster om verandan: Viktor, Jack. Höger: Edvard, Bror, Tina, Ebba". Prästgården beboddes av familjen Petrén" Fem av de nio bröderna Petrén: I bakre raden från vänster Ebbe och Alfred. I den främre Karl, Thure och Gustaf

Død og begravelse


Samuel døde omkring 66 år gammel ca 1736, og ble begravet 8. januar 1736 på Hammarsebo, Målilla, Vena, Kalmar, Småland, Sverige.

I henhold til dødsboken var hun 105 år gammel ved sin død. Hun døde 9. februar 1771 på Hammarsebo, Målilla, Vena, Kalmar, Småland, Sverige.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License