Borgermester Adrian Rockertsson Falchner (112148)

Adrian er Øyvinds 12 og 13xtippoldefar

Familie


Adrian giftet seg med Margrethe Pedersdtr Fosnes, og sammen fikk de barna

  • Skipper Cornelius Adrianssøn Falkner (-1572)
  • Jens Adrianssøn Falkner (-1567)
  • Peter Adrianssøn Falchner (1539-1569)
  • Rockert Adrianssøn Falchner (1546-1600)

Barna


Cornelius jobbet som skipper på morens skip. Han døde hos sin søster Anne som følge av skader han hadde fått etter at han ble fengslet av lensherren Ludvig Munk. Hans mor saksøkte lensherren fordi han hadde mishandlet Cornelius. Ludvig Munk ble dømt til å betale erstatning.
Jens døde 4. oktober 1567 av pest hos sin søster Anna.

Oversikt Øyvinds slekt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License