Brøtningsmann Kristian Paulsen Blyberghaugen (38) og Hendrikke Nilsdtr (39)

Kristian og Hendrikke er Øyvinds 2xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Kristian ble født i 25. mai 1826 i Hønefoss, og døpt 26. juni 1826 på Norderhov, Buskerud. Foreldrene hans var Paul Amundsen og Marte Nielsdtr. Kristian ble konfirmert 3. oktober 1841 på Norderhov, Buskerud.

Hendrikke ble født 25. september 1826 på Veieneie, Hønefoss, Buskerud, og døpt 5. november 1826 på Norderhov, Buskerud. Foreldrene hennes var Niels Thorbjørnsen Hønefoss og Kari Henriksdtr. Hun ble konfirmert 3. oktober 1841 på Norderhov, Buskerud.

Sammen fikk de barna

  • Paul Kristiansen f. 1852
  • Nils Kristiansen f. 1855
  • Karen Mattea Kristiansdtr f. 1856
  • Hanna Kristiansdtr f. 1857
  • Gunda Kisstine Kristiansdtr f. 1859
  • Anne Kristiansdtr f. 1860
  • Hanna Kisstine Kristiansdtr f. 1863
  • Anne Dorthea Kristiansdtr Torvig f. 1867
  • Pauline Kristiansdtr f. 1871

Liv og virke


Kristian og Hendrikke ble født samme år, og ble konfirmert på samme dag.
I 1865 bodde Kristian, Hendrikke og barna på Bjergfjerdingen 123. Kristian er dagleier og brøtningsmann. Kristian jobbet som brøtningsmann da datteren Anna Dorthea ble født i 1867. Brøtningsmannskapet skulle sørge for, så snart det var klart for brøting om våren, å gi beskjed til tømmerleverandørene om å slå tømret ut i elven, eller hvis ikke dette var mulig, selv sørge for at tømmeret ble slått ut i elven og så underrette leverandørene. De skulle også sørge for reparasjon og vedlikehold i vassdragene. I 1875 bodde Kristian og Hendrikke på Bjergfjerdingen 123 sammen med barna. Kristian var skomakerarbeider og brøtningskar. Sønnen Nils var også elvearbeider og brøtningsarbeider. I 1885 bodde Kristian og Hendrikke i Hønefoss med barna Hanna, Henriette og Niels. Kristian var tømmerfløter i Drammenselven. Datteren Hanna var sypike. Sønnen Niels var tømmerfløter, og bodde sammen med sin forlovede Andrine Christensen og hennes datter Anna Johansen. I 1900 var Kristian blitt enkemann, og bodde i et forhus i Blyberghaugen Ankers Gade 19 i Hønefoss. Han var også da oppgitt å være brøtningsarbeider, 74 år gammel.

Død og begravelse


Kristian døde en gang mellom 1900 og 1910.

Hendrikke døde en gang mellom 1885-1900.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License