Formann og farmasøyt Ole Sivertsen Mauseth (62) og Anne Olsdtr Hovde (63)

Ole og Anne er mine tipptippoldeforeldre

osmauseth.jpg
aohovde.jpg

Fødsel og familie


Ole ble født 27. november 1857 i Surnadal i Møre og Romsdal, og ble døpt 20. desember 1857 på Rånes i Surnadal. Foreldrene hans var Sivert Larsen Mauseth og Gurine Pedersdtr Svean. Ole ble konfirmert i Surnadal 13. oktober 1872. I 1875 bodde Ole i Tordenskjolds gade 4 i Trondheim og han er Musketer. Han bodde blant andre sammen med 16 andre musketerer og 3 korporaler.

Anne ble født 15. mai 1861 på Hovde på Rabben i Måndalen i Møre og Romsdal, og døpt 23. juni 1861 i Voll Kirke i Måndalen. Foreldrene hennes var husmann Ole Olsen Øverhovde og husmannskone Brit Ellingsdtr Bruaset. I 1865 bodde Anne på gården Hovde øvre, Måndalen, Vold, Grytten, Møre og Romsdal sammen med foreldrene og søsknene. Hun ble konfirmert 18. oktober 1876. Anne var av Raumadalsfolket.

Ole og Anne giftet seg i oktober 1881 i Kristiansund i Møre og Romsdal, og sammen fikk de barna

 • Gudrun Mauseth f. 30.11.1881, dp. 18.12.1881 Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Sigvard Olaf Mauseth f. 23.11.1883, dp. 26.12.1883 Ila kirke, Trondheim, Sør-Trøndelag. Dro til Canada.
 • Betsy Oline Mauseth f. 13.07.1885, dp. 13.09.1885 Voll i Eid, Møre og Romsdal. Dro til Canada.
 • Ole Mauseth f. 1887 Norge. Dro til Canada, gm. Margit Johanne Kristiansen.
 • Elise Alvhilde Mauseth Løvlie f. 1889 Bodø, Nordland
 • Johannes (John) Mauseth f. 1891 Oslo. Dro til Canada.
 • Albert Mauseth f. 04.04.1893, dp. 18.06.1893 i Første Metodistkirke, Oslo. Dro til Canada.
 • Lilly Marie Mauseth f. 10.09.1895, dp. 10.10.1895 i Første Metodistkirke, Oslo. Dro til Canada.
 • Esther Elfrida Mauseth f. 1899 Oslo. Dro til Canada.
 • Eugene Ole Mauseth (tvilling) f. 18.03.1900 Oslo, dp. 22.04.1900 i Første Metodistkirke, Oslo. Dro til Canada.
 • Solveig Mauseth (tvilling) f. 18.03.1900 Oslo, dp. 22.04.1900 i Første Metodistkirke, Oslo, d. 01.02.1901, begravet 08.02.1901 Oslo
 • Sverre Mauseth f. 04.05.1903 Nesodden, Akershus, d. 16.05.1903, begr. 22.05.1903 Kristiania
 • dødfødt datter f. 02.06.1904 Nesodden, Akershus
OleSMsign.jpg

Ole og Annes etterslekt

Liv og virke i Norge og Canada


Ole var brusfabrikant. Han var farmasøyt av yrke og reiste rundt i hele Norge med familien for å starte brusfabrikker. Derfor er de fleste av ungene født på vidt forskjellige kanter av landet. Da datteren Gudrun ble døpt i 1881 var Ole arbeidsmann ved et brennevinsanlegg. Da sønnen Sigvart Olaf ble døpt i 23.11.1883 var Ole arbeidsmann ved Konditor Eriksens Fabrik, og de bodde i Ø.Ilen 32 b, Jfr. Ansnes Gd. I 1885 bodde Ole, Anne og barna Gudrun, Sigvard og Betsy i Grønnegade i Vardø, Finnmark. Datteren Betsy ble født samme år i Voll i Eid, Møre og Romsdal. Ole var da apotekersvend. Hun ble hjemmedøpt 22. juli 1885 av Ole Olsen Hovde. Ole oppgir ved den kommunale folketellingen i 1907 at han kom til Oslo april 1887. Ole og Anna oppholdt seg imidlertid i Bodø da datteren Elise ble født i 1889, og Ole var da brusfabrikantarbeider. Da sønnen Albert ble født i 1893 bodde de i Thorvald Meyersgate 54 i Oslo. Ole var da "Chokoladearbeider". Da datteren Lilly Marie ble født i 1895 bodde de i Markveien 41, Grünerløkka, Oslo, og Ole var da brusarbeider. Da tvillingene Solveig og Eugen ble født i 1900 bodde de i Thorvald Meyersgate 87 på Grünerløkka i Oslo. Ole var da formann. Solveig døde bare året etter av "Bronchitis acuta" (akutt bronkitt), og da var Ole oppgitt å være "Bryggeriarbeider Mauseth" boende i Torvgade 21 i Oslo. Samme år får han også støtte fra Kristiania Fattigvesen, og er da oppført som formann. Da sønnen Sverre ble født i 1903 bodde de på Grønvold, Spro, Nesodden, Akershus, og Ole er formann. Sverre døde bare 12 dager gammel, og da er han oppgitt å bo i Deichmannsgate 2 i Oslo. Ole arbeidet i byen og syntes kanskje det var bedre å ha familien på landet. Den gang gikk det dampbåt innom Spro brygge hver dag til og fra byen og det var mange som pendlet frem og tilbake hver dag eller helg. I 1904 fikk de en dødfødt datter. Ole var da brusformann og de bodde på Nesodden. Da datteren Elise giftet seg med sin Johan i 1906 var Ole med som forlover hos Kristiania/Oslo byfogd, og undertegnet i vigselsboken. Ole bodde da i Hausmannsgate 34 i Oslo. I 1907 bodde han i Storgata 22 i Oslo, tredje etasje til venstre, og han var 'formann ved mineralvandfabrik'. Det er også skrevet på skjemaet "Min hustru og 4 ukonfirmerede børn har fast bopel paa Grønvold paa Spro Næsodden. Har bod der i 4 aar."

image.jpeg


Det var en god del som emigrerte fra Nesodden, der de bodde da de dro, til Canada, og da spesielt til Manitoba. Denne delstaten ligger helt nede ved grensen til USA og staten Minnesota. Den største byen i dag er Winnipeg.
Den 19. desember 1906 emigrerte barna Betsy Oline og Johannes til Canada. Det sto at de reiste fra gården Grimsvold på Nesodden, men dette var vel snarere gården Grønvold, som familien bodde på tidligere. Ole, Anne og barna Albert, Lilly, Esther, Eugene emigrerte et drøyt halvår senere til USA, og videre 15. juni 1907 reiste de fra Oslo ombord skipet Montebello (Rasch), og deretter 19. juni 1907 seilte de fra Liverpool og 30. juni 1907 kom de til Philadelphia, Pennsylvania, USA på skipet Friesland (Red Star 1889-1910). De var da på vei til Elm Creek, Manitoba, Canada. Da de seilte fra Oslo var Ole brusarbeider og de bodde i Storgata 22 III (Spro (Nesodden)). Han hadde med seg 150 kr, og hadde betalt 785 kr i frakt. Formålet med reisen var å reise til sine barn. Videre fra manifestet til skipet Friesland står det at alle kan lese og skrive bortsett fra Eugene, som da var 6 år. Det var Ole selv som betalte for reisen for seg selv, kona og barna. Han hadde $ 40 med seg når han kom til USA, og verken han, kona eller barna hadde vært i USA før. Men de flyttet til sønnen Ole på 20 år som bodde i Elm Creek. Ole var 180 cm høy (5 feet 11 inches), var ved god helse, med lys hudtone, brunt hår og grå øyne.
13. mars 1909 reiste Ole fra Oslo til Canada ombord på skipet Montebello (Bennett) sammen med datteren Esther og den kommende svigerdatteren Margit Johanne Lund. Det er oppgitt at både Ole og Esther egentlig er bosatt i Amerika, og at Ole er bonde. Han hadde betalt 265 kr i frakt, og hadde med seg ytterligere 200 kr. Noen av de som var igjen hjemme i Norge fikk tilsendt penger og kjærlighetsbrev fra kjærester som var reist i forveien. En av disse var den kommende svigerdatter Margit. Hun hadde oppgitt at hun skulle dra til Canada for å gifte seg, med Ole og Annes sønn Ole f. 1887. Hun var da tjenestepike fra Nesodden født 04.02.1889, og hun kom fra plassen Lund på Spro. Hun ble registrert emigrert til Manitoba, Canada 12. mars 1909. Hun fikk det vel bra, for to år senere reiste broren hennes Karl Nicolay Lund også avgårde. Etterhvert hadde alle i Lund-familien utenom far i huset emigrert.
4. desember 1919 kom Ole og Anne fra Montréal, Québec, Canada til Liverpool, England med skipet Canada. Da er det oppgitt at deres siste bostedsland var England, og manifestet de er oppført på er for britiske passasjerer. Det er videre oppgitt at de har vært i Canada tidligere fra 1907-1919.

Løiten Brænderis Destillation


Han skal ettersigende ha vært formann ved Løiten Brænderis Destillation i Karl XIIs gate i Oslo. Han ga seg da Løiten, etter dom i høyesterett, ble solgt til Vinmonopolet i 1927, og reiste tilbake til Canada. Jeg vet ikke hvordan han kom til denne stillingen, men da Løiten Brænderis Destillation flyttet inn i lokalene i Karl XIIs gate 9 i 1876, så overtok Brænderiet også en eksisterende mineralvannfabrikk og drev denne videre etter overtagelsen i de samme lokalene frem til 1927 da LBD ble lagt ned. Kan Ole ha hatt en senere knytning til denne mineralvannfabrikken, med tanke på hans yrke, og fått jobben som formann av den grunn?
Om LBD står det "Da brennevinsforbudet ble opphevet i 1926, hadde de fleste firmaene som tidligere hadde destillert sprit, blitt kjøpt opp av Vinmonopolet A/S. Bare Løiten Brænderis Destillasjon hadde overlevd økonomisk de 7 årene forbudstiden hadde vart, bl.a. pga. stor eksport av sine varer og ved satsing på salg av andre produkter: brus fra mineralfabrikken, eter fra Ætherfabrikken og kosmetikk og tannkrem fra Azal-fabrikken. Men den norske regjeringen måtte i 1926 ta en prinsippavgjørelse for å unngå en 'uholdbar konkurransesituasjon'. Avgjørelsen innebar at Vinmonopolet fikk monopol på produksjon og salg av norsklaget sprit og Løiten ble tvunget til å selge. På en ekstra generalforsamling 22.02.1927 ble en overdragelseskontrakt med Vinmonopolet vedtatt. Overrettssakfører O. Chr. Berg fikk i oppdrag å avvikle driften gjenom selskapet Løiten Brenneris Handelsselskap."

I 1927 seilte Ole, Anna og barnebarnet Annie Marie Thompson (datter av Lilly Marie Mauseth og Gus Thompson) fra Oslo til Canada via Bergen og England. Han er da formann på fabrikk og hjemsted er oppgitt som Karl XIIs gate 9. Ole har med seg 3000 kr på reisen, og har betalt 1787 kr i frakt. 11. november 1927 reiste Ole og kona Anne fra Liverpool, England til Canada med skipet SS Melita på tredje klasse som ekstra passasjerer. Da var Ole 70 år og Anne 68 år. Det står at de har vært i Erinview, Elm Creek, Manitoba, Canada mellom 1906-1919. Både Ole og Anne er oppført å snakke både norsk og engelsk, og det er Ole som har betalt reisen for segselv og kona. De har oppgitt at de skal besøke sønnen Eugene i Erinview, og at nærmeste slektning i Norge er datteren Elise Karlson, altså min tippoldemor Elise Mauseth. Ole fikk utstedt pass i Oslo 3. november 1927, og han hadde med seg $ 250 inn i Canada.
I avisen Fremtiden står det 4. april 1928: "Røyken: Skjøte fra Ole Syvertsen Mauseth til kjøbmann Svend Larsen på Solbakken for kr. 6100." Ole og Anne bodde på Solbakken, og eiendommen ble solgt året etter at de flyttet tilbake til Canada.

Ole og Anne ble i løpet av livet bereiste, og bostedene var Surnadal, Kristiansund, Trondheim, Vardø, Bodø, Oslo, Nesodden, USA, Canada… og muligens også England.
OleSurnadal1852-1863.jpg
forlovelseao.jpg
anneolegift.jpg
olephilly.JPG
liverpool1907.JPG
Ole født 1857 Ole og Anne forlovet Ole og Anne gift fra Liverpool 1907 til USA 1907
Friesland.JPG
liverpool1919.JPG
canada1927.JPG
canada1927m.JPG
gudrun.PNG
skipet Friesland til Liverpool 1919 til Canada 1927 Manifest 1927 datteren Gudrun født
elmcreekcem.jpg
oleannabegr.jpg
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2012.35.27.png
Ole%20Mauseth%20med%20familie%20p%C3%A5%20Solia%20refoto%20BGL%20191220112988.jpg
Ole%20Mauseth%20med%20familie%20p%C3%A5%20Solia%20refoto%20BGL%20191220112988%20-%20Kopi.jpg
Elmcreek gr.lund, Canada Ole og Annes grav Oles død i avisen Ole t.v. ved Solbakken der Ole og Anne bodde med navngivning

Brev fra broren

22D628AD-025B-4DA0-96FD-73C39B5F3574.jpeg


Omkring 6 måneder før Oles død sendte broren Sivert et brev til Ole datert 7. april 1939 i Michigan, der han skrev om sin kone og sin sønns død, og hvordan dette hadde påvirket han personlig og økonomisk. Han forteller videre at han for en stund tilbake lånte Sigvart (sannsynligvis Oles sønn Sigvard, Siverts nevø) $20 som han ikke har fått tilbake, og som han nå håpte Ole kunne betale han en del tilbake av. Det vites ikke om Ole noengang mottok brevet, hvem som har originalen, eller hva Ole eventuelt svarte, men det er et unikt øyeblikksbilde.

Død og begravelse


I følge en artikkel i den canadiske avisen Winnipeg Free Press døde Ole i en trafikkulykke 82 år gammel. Han ble påkjørt av en lastebil sent på kvelden 10. oktober 1939. Sønnen Eugene var vitne. Lastebilsjåføren ble frikjent på bakgrunn av at det var en uunngåelig ulykke da det nylig hadde regnet og sikten var dårlig.

Fra avisnotisen: "Death By Accident, Is Jury's Verdict
A coroner's jury probing the death of Olie P. Mauseth, 82, 301 Laura street, who was fatally injured Tuesday (October 10, 1939) night when struck by a truck driven by Julius Molnar, of Vivian, Man., returned a verdict of accidental death and cleared the driver of all blame. The inquiry was held in police headquarters Thursday (October 12) evening, with Dr. H.M. Speechly, coroner, presiding. According to evidence of the driver, the aged man was crossing Logan avenue, near Ellen street, when struck. Owing to recent rain, the visibility was poor, and nothing could have prevented the accident. Witnesses included J. Lakner, Eugene Mauseth and Julius Molnar."

På dødsattesten hans står det at han hadde bodd 30 år i Canada og var Canadisk statsborger, men at han var opprinnelig norsk. Han var bonde, men pensjonert siden 1928, altså de siste 19 årene han levde. Han døde kl. 10.14 (22.14) den 10. oktober 1939 i Elmcreek i Monitoba i Winnipeg i Canada. Da var han 81 år, 10 mnd og 13 dager gammel. Det var sønnen, Eugene Mauseth, som signerte attesten. Han ble begravet samme sted 13. oktober 1939.

I følge Annes dødsattest døde hun kl. 14.45 den 20. november 1938 77 år, 6 mnd og 3 dager gammel. Hun hadde da vært i Canada i 30 år. Hennes sønn Eugene Mauseth som bodde i Brunkild, Mantoba, Canada signerte på attesten. Hun ble begravet i Elmcreek 22. november 1938.

Kilder


 • Digitalarkivet
 • Nasjonalbiblioteket
  • Boken "Reisen mot vest : emigrasjonshistorie fra Nesodden 1850-1915" av , s. 70, 80, 83 (emigrering)
  • Boken "Akevitt! : linjer om Løiten" (1987) av Odd Magnar Syversen, ISBN 8240300197 (om Løiten Brænderis Destillation)
  • Avisen Fremtiden, 4. april 1928 s. 9 (om salg av Solbakken)
 • Ancestry
  • Philadelphia Passenger Lists, 1800-1945
  • Canadian Passenger Lists, 1865-1935
  • UK, Outward Passenger Lists, 1890-1960
  • UK Incoming Passenger Lists, 1878-1960
 • Avisen Winnipeg Free Press (Canada)
  • Utgave 29. oktober 1996, obituaries (barnebarnet Elsie (Mauseth) Rathert død)
  • Utgave 13. oktober 1939, Artikkel: "Death By Accident, Is Jury´s Verdict" (Ole død i trafikkulykke)
  • Utgave 5. august 1982, Classified, Deaths and Funerals (sønnen John død)
  • Utgave 20. november 1953, Births (oldebarnet Susanna Lynns fødsel)
 • Wikipedia: Løiten Brænderis Destillation https://no.wikipedia.org/wiki/Løiten_Brænderis_Destillation
 • Arkivverket, Statsarkivet i Hamar: https://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-03000000039212 (LBD arkiver)

Ole og Annes etterslekt

eugenemausethgrav.jpg
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2012.41.59.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2012.42.56.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2012.43.25.png
sønnen Eugenes grav i Canada sønnen Johns død (1) sønnen Johns død (2) sønnen Johns død (3)
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2012.54.27.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2012.54.46.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2013.30.53.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2013.32.24.png
barnebarnet Elsies død (1) barnebarnet Elsies død (2) oldebarnet Jills død svigerdatteren Martha Maries død
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2013.33.39.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2013.35.49.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2013.37.09.png
Skjermbilde%202013-08-25%20kl.%2014.06.25.png
svigerdatteren Herthas død Takk etter sønnen Johns død Oldebarnet Keiths død oldebarnet Susanna Lynn født

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License