Christen Mogensen Markestad (770) og Anne Olsdtr Andersgaard (771)

Christen og Anne er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Christen ble født i 1689 på Markestad. Foreldrene hans var Mogens Pedersen Markestad og Tora Christensdtr Markestad. Han figurerer også i kildene som Christen Monsen Marchestad. Christen var tilstede ved sin fars skifte på Toten i 1709. Han ble da oppgitt å være 20 år.

Anne var fra Toten, og datter av Ole Andersgaard.

Christen og Anne ble trolovet 23.07.1713, og forlovere var Ole på Andersgaard (faren?) og Hans på Breli. De giftet seg 3. september 1713 på Toten, Oppland. Da bodde Christen på Markestad, og Anne på Andersgaard. Sammen fikk de barna

  • Mari Christensdtr dp. 29.04.1714 H.K., Toten
  • Mons Christensen dp. 29.03.1716 H.K., Toten
  • Thomes Christensen dp. 23.07.1724 H.K., Toten
  • Ane Christensdtr dp. 14.09.1727 H.K., Toten
  • Amund Christensen dp. 20.03.1729 H.K., Toten
  • Mari Christensdtr dp. 02.09.1731 H.K., Toten
  • Anne Christensdtr Markestad f. 1736

Liv og virke


Da datteren Mari ble døpt i 1714, sønnen Mons i 1716, sønnen Thomes i 1724, datteren Ane i 1727, sønnen Amund, og datteren Mari i 1731 i 1729 bodde de på Markestad, Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License