Christen Ottersen Katterud (456) og Dorthe Jensdtr Brustad (457)

Christen og Dorte er mine 5xtippoldeforeldre

Familie


Christen ble født 13. mai 1731 på Nes, Akershus. Foreldrene hans var Otter Kristensen og Marte Jørgensdtr Fenstad.

Christen og Dorte giftet seg 4. oktober 1758 på Nes, Akershus, og sammen fikk de barna

 • Marthe Christensdtr f. 17.02.1760 Nes, Akershus, gm. Ole Pålsen Horgen
 • Otter Christensen f. 1762
 • Mari Christensdtr f. 1764, gm. Ole Svendsen
 • Jens Christensen f. 09.08.1767 Nes, Akershus
 • Kari Christensdtr f. 1769

Etter at Kristen døde i 1770, giftet Dorthe seg på nytt med Kristen Hågensen (muligens født på Skarning i 1743, d. 1824. Kristen g2m. Åse Olsdtr Greni 1754-1810.) Dorthe og Kristen fikk en sønn

 • Kristen Kristensen f. 1771

Etter at Dorthe døde i 1779 drev hennes andre mann Kristen gården Katterud frem til 1784 da han flyttet til Bjørke (der han fortsatte familielivet med sin andre kone Åse). Fra 1784 ble stesønnen Otter bruker på Katterud.

Liv og virke


Christen ble konfirmert 5. april 1750 på Nes. Christen og Dorte bodde på Katterud, Nes, Akershus.

I skiftet etter Christen var det oppført 4 hester, 12 storfe, 2 kalver, 6 sauer og 2 svin.

Død


Christen døde i 1770.

Dorthe druknet sammen med Hermann Haugs brudefølge i 1779.

Kilder


 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 92, nr. 22 (Otter født 1762)
 • DA: Sjeleregister Nes 1760-1780, s. 69, nr. 113 Katterud (Christen og Dorte nevnt)
 • FamilySearch
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 84, nr. 22 (Marthe født 1760)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 205 (Jens født 1767)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 188, nr. 23 (Christen og Dorte gift 1758)
 • NB: Bygdeboka "Nes på Romerike, bind III, Gardshistorie" av Thor Hexeberg, s. 100-105 (Katterud)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 256, nr. 3 (Christen konfirmert 1750)
 • DA: Minesterialbok Nes 1734-1781, s. 218, nr. 94 (Kristen døpt 1771)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License