Christopher Østre Bøhler (842)

Christopher er min 6xtippoldefar

Fødsel og familie


Christopher var far til

Kilder


  • DA: Minesterialbok Hobøl 1733-1814, s. 172 (Gunhild født 1772)
  • DA: Minesterialbok Hobøl 1733-1814, s. 191 (Ellen født 1777)
  • Transkribert kirkebok på Hogne Holsts slektssider: http://www.hognes.net/hobel/d17601779.htm#1772 (tyding av navn på Christopher)

Forskningsnotater


Har sett igjennom alle dødsfall fra 1777-1801 etter Christopher (finner han ikke i FT 1801), og den eneste som passer nogenlunde er i KB nevnt i kilder, s. 206; en Christopher Ellefsen Bøler død i 1782. Han dør kanskje senere?

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License