Ella Neegaard-Caspersen

.
Ella ble født 1. august 2015 på Ullevål sykehus, Oslo.
Datter av Helena Neegaard-Caspersen og Øyvind Caspersen.
.
.

Slektsfakta for Ella

  • Hun er 1/4 svensk og 3/4 norsk
  • Hun er 9xtippoldebarnet til dikteren Petter Dass, på sin farmors side.
  • Hennes oldefar var krigsseiler under 2. verdenskrig
  • Henns 2xtippoldefar var faktor i Arbeiderbladet
  • Hun er skotsk lady, og har tittelen Lady of Chaol Ghleann of Dunans Castle. Foreldrene har også titlene lord og lady.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License