Ella Neegaard-Caspersen

.
Ella ble født 1. august 2015 på Ullevål sykehus, Oslo.
Datter av Helena Neegaard og Øyvind Caspersen.
.
.

Slektsfakta for Ella

  • Hun er 1/4 svensk og 3/4 norsk
  • Hun er 9xtippoldebarnet til dikteren Petter Dass, på sin farmors side.
  • Hennes oldefar var krigsseiler under 2. verdenskrig
  • Henns 2xtippoldefar var faktor i Arbeiderbladet

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License