Ellef Eriksen Blakstad (7928) og Karen Hansdtr (7929)

Ellef og Karen er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Ellef ble født i 1610 på Blakstad, Asker, Akershus. Foreldrene hans var Erik Toresen og Ingeborg Toresen.

Karen ble født i 1610 i Lier, Buskerud.

Ellef og Karen giftet seg, og sammen fikk de barna

Død


Ellef døde i 1676.

Karen døde i 1663.

Kilder


  • MyHeritage

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License