Ellen Eriksen Tronset (3808)

Ellen er min 8xtippoldefar

Fødsel og familie


Ellen ble født ca 1624.

Muligens het hans kone Marta.

Han var far til

  • Erik Ellensen Seierstad f. 1657
  • Anders Ellensen f. 1662, d. 1711
  • Paul Ellensen Alfstad f. 1666, d. 1715
  • Ellen Ellensdtr Seierstad f. 1670, d. 1742
  • Jon Ellensen
  • Malene på Hadeland

Liv og virke


Ellen var oppsitter på Tronset, Hoff, Toten, Oppland i 1666, der gardsskylden var på 1 tønne korn. Sønnene Erik, Anders og Paul bodde også der.

Død og begravelse


Erik døde en gang etter 1670.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License