En slektsforbindelse til Braastad cognac
BraastadXO-374.jpg

Jeg har et par-tre forbindelser til Cognac-huset Braastad som går gjennom min 9xtippoldefar Amund Jensen Nordre Braastad og min 8xtippoldefar Jens Guttormsen Sogstad. De to nevnte herremenn er også direkte aner i Braastad-familien, på to forskjellige grener. Vi har altså felles ane i nevnte Amund; der min gren stammer fra hans datter Anne, mens Braastad-familien stammer fra hans datter Marte. På samme måte har vi felles ane i nevnte Jens, der min gren stammer fra Jens sønn Fredrik, mens Braastad-familien stammer fra Fredriks sønn Nils. Dvs jeg har felles aner med både morssiden og farssiden til Cognacgründer Sverre Braastads tippoldefar Peder Hansen Braastad. Dette gjør at jeg er både 11-menning og 12-menning med Cognacgründer Sverre Braastads oldebarn. Sagt på en annen måte; min oldefar Faktor Reidar Kristian Neegaard er Sverre Braastads 8- og 9-menning.
For å forvirre ytterligere; så har mine 3xtippoldeforeldre Kristian Mikkelsen Neegaard og Maria Kristoffersdtr Grøthaug felles tippoldefar (Fredrik Jensen Sogstad), slik at begge hans døtre er mine 6xtippoldeforeldre for hver sin gren, som igjen involverer de samme av mine aner som i grenen til 9xtipp Amund Jensen Nordre Braastad.
Jeg vet at det ikke er så lett å sette seg inn i andres "smarte" oversikter, slik som jeg har forsøkt meg på med tabellen under, men start med Amund eller Jens (uthevet) og gå nedover. Du beveger deg altså da nedover i rett slektslinje, generasjon for generasjon. F.eks. så er altså Amund Jensen Nordre Braastad far til både Anne Amundsdtr Nordre Braastad og Marte Amundsdtr Nordre Braastad, og disse er da følgelig søstre, slik slektskapet er angitt mellom dem i tabellen.

Felles ane > Amund Jensen Nordre Braastad < Felles ane
Neegaard-slekten Braastad-slekten Felles ane > Jens Guttormsen Sogstad < Felles ane
Anne Amundsdtr Nordre Braastad > søstre < Marte Amundsdtr Nordre Braastad Braastad-slekten Neegaard-slekten
Amund Jacobsen Holte > søskenbarn < Endre Haldorsen Braastad Nils Jensen Sogstad > brødre < Fredrik Jensen Sogstad
Fullmektig Kristoffer Amundsen Hermanrud > 3M < Haldor Endresen Braastad Jens Sogstad > sskn.barn < Margrethe Fredriksdtr Froknestad Berte Fredriksdtr Froknestad
Amund Kristoffersen Hermanrud Ripe > 4M < Hans Haldorsen Braastad —> kone Margrete Jensdtr Sogstad > 3M < Eli Tostensdtr Skjefstad Amund Kristoffersen Hermanrud Ripe
Skarpskytter Kristoffer Amundsen Ripe > 5M < Peder Hansen Braastad > 4M < Grbk. Helene Olsdtr Glemmestad Skarpskytter Kristoffer Amundsen Ripe
Husmannskone Maria Kristoffersdtr Grøthaug > 6M < Ordfører Christian Pedersen Braastad > 5M < Kristian Mikkelsen Grøthaug Hmk Maria Kristoffersdtr Grøthaug
Skredder Hans Kristiansen Neegaard > 7M < Peder Braastad > 6M < Skredder Hans Kristiansen Neegaard
Verksmester Kristian Neegaard > 8M < Kristian Braastad > 7M < Verksmester Kristian Neegaard
Faktor Reidar Kristian Neegaard > 9M < Eier Sverre Braastad > 8M < Faktor Reidar Kristian Neegaard
Reidar Neegaard > 10M < Robert og Christian Tiffon (brødre) > 9M < Reidar Neegaard
Tom, mamma (Kari), Atle Neegaard > 11M < Antoine, Richard (Christians sønner), Jan (Roberts sønn) Tiffon og Philippe Braastad-Tiffon > 10M < Tom, mamma (Kari), Atle Neegaard
Helena Neegaard (meg = Amunds 9xtippoldebarn) > 12M < (11 barn = Amunds 9xtippoldebarn og Jens´ 8xtippoldebarn) > 11M < Helena Neegaard (meg = Jens´ 8xtippoldebarn)

Braastad-linker


Oversikt

Hjem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License