Erik Alvsen Sveahaugen (1004) og Ildri Jonsdtr Svean (1005)

Erik og Ildri er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Erik ble født i 1719 i Surnadal, Møre og Romsdal.

Ildri ble født i 1726, og hennes foreldre var Jo Larson Svean og Ildrid Larsdtr Svean. Hun var fra Utistua på Svean, Surnadal, Møre og Romsdal.

Erik og Ildri giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Alv Eriksen Svean f. 1752
  • Jo Eriksen f. 1755, g 1797 m. Jørri Nilsdtr Moen. De bygslet plassen Leikaren på Mogstad og har stor etterslekt.
  • Ildrid f. 1757, g 1778 m. Lars Tølløvson Kjerkholt fra Rindalen
  • Marit Eriksdtr f. 1758
  • Johannes Eriksen f. 1760, flyttet ut av bygda og bosatte seg ved Trondheim.
  • Ole Eriksen f. 1762
  • Maret Eriksdtr f. 1762, døde visstnok ung. Maret og Sivert Sivertson Mauset hadde sønnen Erik f. 1782. Han bygslet plassen Blomøytrøa på Mogstad.
  • Johannes Eriksen f. 1766

Liv og virke


Sveahaugen var i gammel tid en plass under Utistua på Svean, og husene på denne plassen stod på en flate rett ovenfor Austistua på Svean. Den første man med sikkerhet vet om på Sveahaugen er Erik. Utifra alderen ved død, så skal han være født i 1719. Hvor han kom fra er ikke sikkert, men mest trolig er Alv-navnet det samme som man finner i Austistua på Svean i 1701. Det kan godt være at han var fra Utistua i Moen også. Det var sønnen Alv som tok over gården fra foreldrene.

Død og begravelse


Erik døde 63 år gammel i 1782 i Surnadal, Møre og Romsdal.

Ildri døde i 1795.

Kilder


  • NB: Boken "Husmenn og husmannsplassar i Surnadal", bok 2, bokens side 316-317 (om Erik og Ildri m/etterslekt)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License