Erik Ellensen Seierstad (1904) og Birte Andersdtr Seierstad (1905)

Erik og Birte er mine 7xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Erik ble født i 1657, muligens på Tronset. Faren hans var Ellen Eriksen Tronset.

Birte ble født i 1670.

Erik og Birte giftet seg i 169?, og sammen fikk de barna

  • Birte Eriksdtr Seierstad f. 1694, d. 1696
  • Margrete Eriksdtr Seierstad f. 1695
  • Anders Eriksen f. 1698, d. 1718
  • Birte Eriksdtr f. 1701
  • Anniken Eriksdtr Berg f. 1703
  • Eli Eriksdtr Seierstad f. 1706
  • Inger Eriksdtr Seierstad f. 1708
  • Karen Eriksdtr f. 1711
  • Hans Eriksen f. 1714
  • Ragnhhild Eriksdtr f. 1717, d. 1753

Liv og virke


I 1666 bodde Erik sammen med faren og brødrene på Tronset, Hoff, Toten, Oppland, der gardsskylden var 1 tønne korn.

Død og begravelse


Erik døde i 1729, boende på Seierstad, og ble begravet 1. mai 1729 fra Hovedkirken, Toten, Oppland.

Birte døde i i 1735.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License