Erik Pedersson Misfjord (8164) og ukjent Andersdtr Eide (8165)

Erik og kona er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Erik ble født i 1616 i Misfjord, Vestnes, Møre og Romsdal. Faren hans var lagrettemann og gårdbruker Peder Madsson Misfjord.

Erik og kona giftet seg ca 1644, og sammen fikk de barna

 • Peder Eriksson f. ca. 1645
 • Ole Eriksson Misfjord Rypdal f. 1652
 • Anders Eriksson f. ca.1655
 • Mads Eriksson f. ca. 1658
 • Erik Eriksson f. ca. 1660
 • Jon Eriksson f. ca. 1662

Liv og virke


Erik var gårdbruker mellom 1662-1682. Erik er altså skatteskrevet for hustru allerede i 1645. Ved FT 1664-66 er Erik 48 år gammel og har sønnene Erik 11 år, Olluff (Ole) 8 år, Mads 5 år, Jon 1 1/2 år. Husm. Peder Madsen er 86 år og husm. Søren Iffuersen er 63 år. Etter dette måtte Erik ha 2-3 døtre før sønnene ble født. Og så må han ha hatt en eldstesønn Peder, etter farfaren, som vi finn igjen på Stokkeland. Men oppgaven over Eriksønnene av 1664 er alt annet enn rett. I rette form må den bli nærmest som nedenfor:

 • Olaf (Ole) var trolig den nest eldste sønn, etter Peder Stokkeland. Han ble i 1675 gift til Jakobsgarden, Rypdal, og måtte således være født 1652 for å være 23 år ved giftemålet. Hans alder ved FT 1701 er 48 år.
 • Anders er uteglemt i 1664, for han er for gammel til å være født etter 1664, og for ung til å være fraværende (som soldat) ved dette manntallet. I 1701 var Anders 38 år, og 88 år ved sin død i 1743. Anders fikk gården.
 • Mads, f. ca. 1682 g.m. Ingeborg Hanibalsd. på Nakken Øvre (Nakkebakken) i Nakkebygda, 46 år ved FT 1701, trolig født ca 1658.
 • Erik, f. ca. 1696, gift på Vollan i Lid, Tomrefjord, 40 år i 1701.
 • Jon ble nevnt bare i 1664.

De fire første sønnene til Erik har stor etterslekt. PB 1709: "Skjøde fra Jørgen Andersøn Eides arvinger til Anders Eriksøn Misfjord på 1 vog 18 mark fiskesleie".
Dette er Eide i Eidsbygda. Odelsgodskjøpet indikerer et slektskap mellom Misfjord og Eide. Kona til Erik som tydelegvis kom til gården med Anders-navnet, virker å være datteren av en Anders. Hun kan (til nød) være søster til Jørgen Anderson Eide, som etter FT 1701 var 50 år på den tiden. At Eriksønnene i Misfjord ble født så lenge etter 1645 peker mot at moren deres kunne være andre kona til Erik, og i så fall gjerne født etter 1630. På Straume i Eid var det skifte i 1690 etter Anders Peders. Strømme, enke Karen Sørensd. Her ble det opplyst at "Deres eldste søn Peder A. var på Eide." En Peder Strømme er formynder ved skiftet etter Anders E. Mfj. i 1743. Videre at ei datter til Anders E. Misfjord ble gift med Erik Ora i Eid.

Død og begravelse


Erik døde omkring 69 år gammel i ca 1685 i Misfjord, Vestnes, Møre og Romsdal, og ble begravet samme sted.

Kilder


 • Tre: Geni verdenstre

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License