Snekker Erling Asbjørn Myhre (14) og Astrid Johanne Myhre (15)

Asbjørn og Astrid er mine oldeforeldre

asbjoern.jpg
astridprofil.jpg

Fødsel og familie


Asbjørn ble født 26. oktober 1907 på Frogner i Sørum, Akershus, og døpt samme sted 31. desember 1907. Foreldrene hans var hustømmermann Thorvald Olsen Myhre og tømmermannskone Karen Kristiansdtr Bollum. Asbjørn hadde 11 søsken i alt. Han figurerer også i kildene som Asbjørn Thorvaldsen. I 1910 bodde han sammen med foreldrene og søsknene på gården Farveri (Asak øvre), og var 3 år.

Astrid ble født 1. november 1911 på Åros i Røyken i Buskerud. Foreldrene hennes var Isarbeider Johan Karlsen Løvlie og Elise Alvhilde Mauseth Løvlie. Da Astrid ble født i 1911 bodde foreldrene på Løvlie, Røyken, Buskerud.

Asbjørn og Astrid giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Ella Marie Myhre f. 1933 (d. 1940 av Polio)
  • Åse Lill Neegaard f. 1935
  • Dirigent Bjørn Myhre f. 1937, d. 29.01.2014, begr. 06.02.2014 Vestby, Akershus

Liv og virke


Asbjørn var snekker, og det betydde at familien flyttet rundt alt ettersom hvor han fikk jobb. Asbjørn og Astrid bodde i en kårstue på en gård der Asbjørn jobba som altmuligmann (reparasjoner av redskaper). Datteren Ella Marie ble sannsynligvis født der på gården. De var bosatt på Idd i Halden da datteren Åse ble født. De flyttet fra Idd da Åse var 2 år. Bjørn ble født i Sørum. De flyttet siden til Enebakk, og så til Store Stensrud på Klemmetsrud. Under krigen feiret Astrid og alle søsknene med ektefeller og barn jul sammen på Åros. Astrid jobbet i Ottesens Trykkeri på Klemetsrud, Akershus, som produserte konvolutter, kort og lignende. Trykkeribedriften Rolf Ottesen ble etablert av Per Ottesens foreldre rett etter krigen, og de trykket i starten mest bordkort, papirhatter og lignende, og etterhvert mer og mer kontorartikler, reklamebrosjyrer til årsrapporter og bøker i lokalene, som også var Ottesens barndomshjem.
Astrid bodde også på Grefsen, og i Mogata 20 på Sagene, der hun bodde til hun gikk bort. Sønnen Bjørn var også snekker, men bygde også pianoer.
fammiddag.jpg
erlingtom.jpg
Skjermbilde%202013-08-07%20kl.%2020.51.30.png
bjornmyhre.JPG
E. Asbjørn døpt Bjørn Myhre
astridf.JPG
astridrjukan.jpg
astridfam.jpg
astridgrav.jpg
Astrid født Astrid på Rjukan Astrid m/fam Astrid grav

Død og begravelse


14asbjorndoddb.JPG
erlingAMdod1971.JPG

Asbjørn døde 63 år gammel 8. oktober 1971 på Aker Sykehus i Oslo, og ble begravet i oktober 1971 i en fellesgrav på Vestre Gravlund i Oslo.

Astrid døde 85 år gammel 14 februar 1997 i Oslo, og ble begravet 24. februar 1997 på Nordre Gravlund i Oslo.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License