Snekker Erling Asbjørn Myhre (14) og Astrid Johanne Myhre (15)

Asbjørn og Astrid er mine oldeforeldre

asbjoern.jpg
astridprofil.jpg

Fødsel og familie


Asbjørn ble født 26. oktober 1907 på Frogner i Sørum, Akershus, og døpt samme sted 31. desember 1907. Foreldrene hans var hustømmermann Thorvald Olsen Myhre og Karen Myhre. Asbjørn hadde 11 søsken i alt. Han figurerer også i kildene som Asbjørn Thorvaldsen. I 1910 bodde han sammen med foreldrene og søsknene på gården Farveri (Asak øvre), og var 3 år.

Astrid ble født 1. november 1911 på Åros i Røyken i Buskerud. Foreldrene hennes var Isarbeider Johan Karlsen Løvlie og Elise Alvhilde Mauseth Løvlie. Da Astrid ble født i 1911 bodde foreldrene på Løvlie, Røyken, Buskerud.

Asbjørn og Astrid giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Ella Marie Myhre f. 1933 (d. 1940 av Polio)
  • Åse Lill Neegaard f. 1935
  • Dirigent Bjørn Myhre f. 1937, d. 29.01.2014, begr. 06.02.2014 Vestby, Akershus
Skjermbilde%202013-08-07%20kl.%2020.51.30.png
bjornmyhre.JPG
astridf.JPG

Liv og virke


Asbjørn var snekker, og det betydde at familien flyttet rundt alt ettersom hvor han fikk jobb. Asbjørn og Astrid bodde i en kårstue på en gård der Asbjørn jobbet som altmuligmann (reparasjoner av redskaper). Datteren Ella Marie ble sannsynligvis født der på gården. De var bosatt på Idd i Halden da datteren Åse ble født. De flyttet fra Idd da Åse var 2 år. sønnen Bjørn ble født i Sørum. De flyttet siden til Enebakk, og så videre til Store Stensrud på Klemmetsrud. Under krigen feiret Astrid og alle søsknene med ektefeller og barn jul sammen på Åros, der Astrid kom fra. Astrid jobbet i Ottesens Trykkeri på Klemetsrud, Akershus, som produserte konvolutter, kort og lignende. Trykkeribedriften Rolf Ottesen ble etablert av Per Ottesens foreldre rett etter krigen, og de trykket i starten mest bordkort, papirhatter og lignende, og etterhvert mer og mer kontorartikler, reklamebrosjyrer til årsrapporter og bøker i lokalene, som også var Ottesens barndomshjem. Astrid bodde også på Grefsen, og i Mogata 20 på Sagene, der hun bodde til hun gikk bort.

bjornsagenejanitsjar.jpg
bjornsagenejanitsjar2.jpg
bjorndodsannonse

Sønnen Bjørn var snekker, men bygde også pianoer. I tillegg var han ivrig bidragsyter i korpsbevegelsen, som både spiller i Sagene Janitsjarkorps, og dirigent i veterankorpset innenfor samme korps. Bjørn er min grandonkel, og jeg kan huske når vi hadde familiesammenkomster hos oldemor (Astrid), altså Bjørns mor, når jeg var liten, at han gjerne ville at jeg skulle spille stuekonserter på oldemors orgel, og selvfølgelig at jeg skulle begynne i korps. Hvilket jeg gjorde (Kampen Skoles musikkorps og senere i Østre Aker Musikkorps); og endte opp med å spille klarinett i 11 år før jeg ga meg.

Død og begravelse


astrid%20bisatt%201997%20af
14asbjorndoddb.JPG
erlingAMdod1971.JPG
astridgrav.jpg

Asbjørn døde 63 år gammel 8. oktober 1971 på Aker Sykehus i Oslo, og ble begravet i oktober 1971 i minnelunden på Vestre Gravlund i Oslo, og har derfor ikke egen gravsten.

Astrid døde 85 år gammel 14 februar 1997 i Oslo, og ble begravet 24. februar 1997 på Nordre Gravlund i Oslo.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License