Etterslekt etter Sporveiskonduktør Gunnar Erling og Dagny Pauline Torvig Caspersen

Gunnar Erling (Ø8) og Dagny Paulines (Ø9) barn (uthevet) og deres etterslekt

 • Rolf Gunnar Caspersen (Ø4) f. 1922
  • Rolf Terje Caspersen (Ø2) f. 1948 gm. Liv Melbøe Caspersen (Ø3) f. 1950
   • Øyvind Caspersen (Ø1) f. 1976 m. Helena Neegaard (H1) f. 1981
    • Ella Neegaard-Caspersen f. 2015
   • Morten Caspersen f. 1979
   • Marianne Melbøe Ziegner f. 1982 gm. Jean Pierre Ziegner
    • Bastian Caspersen Ziegner f. 2011
    • Tobias Samin Ziegner f. 2014
 • Finn Erling Caspersen f. 1925 gm. Gerd Caspersen
  • Gunnar Caspersen f. 1955
   • Camilla Caspersen
    • Vilja f. 2015
 • Thor Caspersen f. 1927
 • Per Caspersen f. 1928
 • Liv Dagny Caspersen f. 1930
 • Gerd Marie Caspersen f. 1932
 • Knut Caspersen f. 1936 gm. Kirsten
  • Rita Caspersen
  • Jonny Caspersen f. 1969

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License