Etterslekt etter Skomaker Karl Martin Karstensen Vearholmen og Anne Karine Larstr Fossumkleven

Deres barn og barnebarn etc. innrykket

 • Olava Karlsdtr Løvli f. 1867
 • Martin Karlsen f. 1870 g.m. Janna Elise Jensen Hyggeneie f. 1876
  • Gerda Martinsen f. 1899
   • Gerd (Johansen) Hansen f. 1932 g.m. Kjell Hansen
    • Frank Hansen
  • Kristoffer Karlsen f. 1900
  • Alf Karlsen f. 1902 g.m. Ingrid Larsen f. 1906
   • Liv E. Davidsen f. 1935 g.m. Jan O. Davidsen f. 1934
    • Hanne Davidsen f. 1960 g.m. Erik Bratland f. 1959
     • Magnus Davidsen Bratland
     • Cora Davidsen Bratland
    • Anders Davidsen f. 1967 g.m. Rannveig Andresen f. 1967
     • Marthe Davidsen Andresen
  • Trygve Karlsen f. 1906 g.m. Gudrun Larsen f. 1906
   • Bjørg Iversen f. 1940 g.m. Harry Iversen
    • Trond Iversen
    • Lasse Iversen
    • Jørgen Iversen
   • Unni Gran f. 1944 g.m.
  • Sverre Karlsen f. 1911 g.m. Elna Nilsen f. 1922
   • Sten Karlsen f. 1949 g.m. 1. Gina Cathrine Nilsson, 2. Laila Fredriksen f. 1958
    • Jeanette Nilsson (1)
   • Rune Karlsen f. 1951 g.m. Berit Hansen
    • Eddie Karlsen
    • May-Lin Karlsen
   • Jane Lindstrøm g.m. Gunnar Lindstrøm
    • Dessire Lindstrøm
    • Michael Lindstrøm
    • Piere Lindstrøm
   • Kent Karlsen g.m. Marit Karlsen
    • Sven André Karlsen
  • Jenny Olsen f. 1914
  • Martin Karlsen f. 1923
 • Karl Laurits Karlsen f. 1873
 • Anton Berhard Karlsen Dalebråten f. 1876
 • Skogsarbeider Johan Karlsen Løvlie f. 1879 g.m. Elise Alvhilde Mauseth Løvlie f. 1879
  • Alf O. Karlsen Løvlie f. 1908 g.m. Signe Marie Karlsen Løvlie f. 1908
  • Birger Løvlie f. 1910
   • sønn av Birger (døde i lighterulykke)
   • sønn av Birger (var en av USAs fremste fiolinister fram til sin død (kreft))
   • Sonja Løvlie (sang på de største operascenene i verden)
  • Astrid Johanne Myhre f. 1911 g.m. Erling Asbjørn Myhre f. 1907
   • Ella Marie Myhre f. 1940 (d. 1945 av Polio)
   • Åse Lill Neegaard f. 1935 g.m. Reidar Neegaard f. 1938
    • Tom Arild Neegaard f. 1957 m. Kari Haugliengen
    • Kari Neegaard f. 1961 m. 1. Sven Björn Habolin, g.m. 2. Kurt Erik (Larsen) Neegaard
     • Helena Neegaard (1) f. 1981 m. Øyvind Caspersen
      • Ella Neegaard-Caspersen f. 2015
     • Mia Neegaard (2) f. 2000
   • Bjørn Myhre 1937-2014 g.m. Berit Myhre
    • Unn Myhre
     • Tina Tuft
     • Marlen Tuft
     • Andreas Tuft f. 1993
    • Jan Myhre
  • Ole Løvlie
  • Einar Løvlie f. 1914
  • Randi Mæland f. 1918 g.m. Gunnar Mæland
   • Roar Mæland f. 1940 g.m. Bente Mæland
   • Svein Mæland f. 1941 m. Mai
   • Else Marie Mæland f. 1943
  • Arne Karlsen Løvlie f. 1920
  • Elsa Løvlie f. 1924 g.m. Per
  • Asbjørn Løvlie f. 1928
  • Gudrun Løvlie
  • Trygve Løvlie f. 1931 g.m. Lise Løvlie
 • Anna Karlsdtr f. 1882

Oversikt

Hjem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License