Husmann Even Evensen Lundberg (226) og Thore Engebretsdtr Lundberg (227)

Even og Thore er mine 3xtippoldeforeldre

evenstua.jpg

Fødsel og familie


Even ble født 1756 på Evenstua, Nes, Romerike, Akershus.

Thore ble født september 1772 på Nes og var fra Bråten under Lundberg. Foreldrene hennes var Engebret Larsen og Berte Iversdtr. Thore hadde en tvillingbror Gudmund. Hun ble konfirmert i 1788 på Nes, Akershus.

Even og Thore ble trolovet 1. september 1792, og gift 25. oktober 1792 på Nes, og sammen fikk de barna

 • Engebret Evensen f. 1792 Lundberg, d. 1792 Lundberg
 • Engebret Evensen f. 12.07.1795 Nes
 • Inge Evensdtr Lundberg f. 1798
 • Lars Evensen f. 1801, d. 1809

Liv og virke


Even var husmann på Lundberg fra 1795. I 1801 bodde de med barna på Lundberg gård på Nes. Begge er i første ekteskap, og Even "sår én tønne" på gården. Plassen ble kalt gammel i 1804, så trolig hadde faren vært husmann på gården før. I 1804 ble det sådd 2 tønner havre på gården. De hadde da 1 ku, 3 sauer og 5 geiter. I avgift ble det betalt 5 rd. i året. Etter Even overtok sønnen Engebret (f. 1795).

Død og begravelse


Even døde 23. september 1826 på Lundbergeie, Nes, Akershus.

Tore døde 13. mars 1853. Hun var da bosatt på Lundbergeie, og ble begravet 18. mars 1853 på Nes, Akershus.

Kilder


Kjent etterslekt


Even og Tores sønn Engebret (1795-1840) gm. Anne Toresdtr Aulieie (1796-1880)

 • Tore Engebretsdtr f. 1821, g 1857 m. Halvor Paulsen Løkeneie
 • Gorine Engebretsdtr f. 1824
 • Husmann Even Engebretsdtr f. 1827, d. 1897, gm. Maren Halvorsdtr fra Seterholen i Sør-Odal f. 1832, d. 1913
  • Andrea Evensdtr f. 1854 gm. Håkon Lund
  • Engebret Evensen f. 1856 gm. Mina fra Ødegardsstua
  • Halvordine Evensdtr f. 1858, d. 1860
  • Karl Anton Evensen f. 1860, d. 1887, g 1886 m. Karoline Sørensdtr Fallet
  • Halvor Evensen f. 1863, dro til Amerika
  • Mina Evensdtr f. 1865, dro til Amerika
  • Thea Elise Evensdtr f. 1866, dro til Kristiania i 1893, senere til Nybråten
  • Gulbrand Evensen f. 1869, ugift
  • Thora Evensdtr f. 1871, dro til Oslo
  • Andor Evensen f. 1874, tok over og kjøpte etter faren Even
 • Inger Mathea Engebretsdtr f. 1830, g 1851 m. Ole Andreas Gulbrandsen
 • Karen Lisa Engebretsdtr f. 1834-1837
 • Engebret Engebretsen f. 1835

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License