Even Mikkelsen Hølstad Nordre (6192) og kona (6193)

Even og kona er mine 9xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Even ble født omkring 1584 på Hølstad nordre, Toten, Oppland. Foreldrene hans var Mikkel Hølstad og Karen Hølstad.

Hun ble født ca 1603.

Navnet på kona er ikke kjent, men de giftet seg i 1624 på Toten. Sammen fikk de sønnen

Liv og virke


Even var gårdbruker på Hølstad vestre.

Død og begravelse


Even døde etter 1669 på Hølstad vestre, Toten.

Hun døde en gang etter 1639.

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License