Fakta til hjelp i slektsforskningen

Innimellom leter jeg i gamle kilder, og så tenker jeg plutselig: "kommer jeg til å finne noe i kildene om dette, eller var denne kirkehandlingen (f.eks.) ikke innført i Norge på det tidspunktet?" eller "er dette fortsatt klausulerte opplysninger?" Da er det jo dumt å kaste bort tiden med å lete etter noe som ikke finnes eller som ikke er tilgjengelig, så her kommer jeg til å legge ut noen fakta som man kan bruke som raskt oppslagsverk/huskeliste (og som jeg selv kommer til å bruke).


 • Konfirmasjon ble innført i Norge i 1736, og var tvungen frem til 1919
 • I 1767 ble det offentlige skriftemålet i forbindelse med simpelt leiermål opphevet
 • FT 1801 ble gjennomført 1. februar 1801
 • FT 1900 ble gjennomført natt til mandag 3. desember 1900
 • FT 1701 mangler for nesten hele Sør- og Østlandet, og kun menn er med i tellingen
 • Det ble påbudt å føre klokkerbok i 1812
 • Den er eldste bevarte kirkeboken i Norge pr dags dato er fra 1623
 • Kirkebøker er generelt klausulert i 60 år
 • For kirkebøker som kan vise dødsårsak er klausulen utvidet til 80 år
 • Pr 2011 er følgende tilgjengelig
  • Fødte og døpte t.o.m. 1929
  • Konfirmerte t.o.m. 1934
  • Viede, trolovede og lysninger - ingen begrensning
  • Viede (borgelig) t.o.m. 1950
  • Døde, begravede og dødfødte t.o.m. 1930
  • Inn- og utflyttede - ingen begrensning
  • Inn- og utmeldte av statskirken t.o.m. 1950
  • Lister angående dissentere t.o.m. 1950
 • Statlige folketellinger er klausulert i 100 år
 • Kommunale folketellinger er klausulert i 60 år
 • Info om de kommunale tellingene i Oslo og Aker
 • Iflg Norske Lov av 1697 skulle barn døpes innen 8 dager etter fødselen. Syke barn så fort som mulig.
 • En forordning fra 1759 fastsatte at konfirmasjonen skulle skje fra 14-19 års alder
 • Flytting fra et prestegjeld til et annet ble gjerne meldt når man hadde bruk for presten på det nye stedet (ved f.eks. altergang, eller t.o.m. trolovelse eller dåp - flere år etter den virkelige flyttedatoen.
 • Gotisk skrift ble brukt frem til 1850-60-årene

Ordforklaringer

 • Dragon: ryttersoldat

Hjem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License