Faktor Reidar Kristian Neegaard (12) og Kontordame Ella Torp Neegaard (13)

Reidar Kristian og Ella er mine oldeforeldre


OLDEFAR.jpg
ella_neegaard.jpg

Fødsel og familie


Reidar Kristian ble født 13. november 1913 i Gamle Aker, Oslo, Norge og døpt samme sted 3. mai 1914. Da bodde familien i Dovregata 7 på St. Hanshaugen. Foreldrene hans var verksmester Kristian Neegaard og setterske Hulda Amalie Iversdtr Neegaard. Da han ble døpt 3. mai 1914 i Gamle Aker var foreldrene fadderne hans sammen med frøken Inga Iversen (tante?) og mr. Edvard Johansen. Reidar Kristian stammer blant annet fra lensmannsslekten Mustad i Vardal på sverdsiden (farssiden), som igjen var av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland. Han var trykker av yrke, den gangen typograf. Han ble senere faktor. Faktor er en tradisjonell betegnelse på avdelingsleder i trykkeri. Faktoren var setteriets eller trykkeriets faglige leder. (Setterifaktor, trykkerifaktor.) Enkelte store trykkerier hadde egen læreguttfaktor med spesielt ansvar for opplæringen. Tittelen var i bruk i hele trykkeribransjen; f.eks. hadde lederen for Aftenpostens rotasjonstrykkeri tittelen faktor. Faktoren hadde ansvaret for gjennomføring av produksjonen, for kvalitetskontroll og for opplæring (der det ikke var egen læreguttfaktor). Han fordelte arbeidet og kontrollerte arbeidets gang og kvaliteten på arbeidet. Setterifaktoren kontrollerte satsarbeidet før det ble sendt i kundekorrektur. Han kontrollerte også avtrykk av trykkformen mot siste korrektur før trykkstart – såkalt revisjon. Trykkerifaktoren godkjente den trykkfaglige kvaliteten på prøvetrykket for trykkstart. I 1934 var Reidar Kr. oppført i adresseboken for Oslo som typograf i P.M. Bye, og bosatt i Agathe Grøndahls gate 6 på Torshov sammen med søsknene og moren.

Ella ble født 29. august 1911 på Grønland i Oslo, og døpt samme sted 29. oktober 1911. Fadderne ved dåpen var blant annet farmor Anna Matilde, og tante Aagot og onkel Louis. Foreldrene hennes var typograffaktor Rolf Torp og syerske Hanna Emilie Pedersen Torp. I 1920 bodde hun sammen med foreldrene og besteforeldrene i Plautous gate 4. Ella jobbet i en kolonialbutikk på Sagene. I 1934 bodde hun i Vogts gate 65 på Torshov.

ellareidargift.jpg

I kirkeboken Lysningsprotokoll for Torshov står det at Reidar Kristian og Ella forlangte lysning 27. februar 1935 og 2. mars 1935, med kirkelysning 3. mars 1935. Reidar Kristian bodde da i Agathe Grøndahlsgate 6 I, 2. oppgang i Oslo. Ella bodde like i nærheten i Vogts gate 65 III i Oslo. De møttes fordi de bodde rett ved hverandre hjemme hos sine foreldre. Videre står det at begge to ble vaksinert mot naturlige kopper; Reidar Kristian 08.09.1915, attest av Berner, Oslo, og Ella 12.09.1918, attest av Dietrichson. Reidar Kristians forlover var Ingerniør Einar Christiansen Hannestad sl. fra Fredrikstad. Ellas forlover var svigerinnen Aase Neegaard som også bodde i Agathe Grøndahlsgate 6 i Oslo. Vielsen ble holdt lørdag 30. mars 1935 kl. 1730 i kirken. Reidar Kristian og Ella fikk sønnene

  • Hans Kristian Neegaard f. 1935
  • Reidar Neegaard f. 1938, d. 2002
  • Rolf Neegaard f. 1939, d. 2015

Sønnene er oppkalte etter hhv. sin oldefar og farfar (Hans Kristian og Kristian), sin far (Reidar) og sin morfar (Rolf).

Liv og virke


I 1936 jobbet Reidar Kr. også i P.M. Bye, men hadde da flyttet til Vogts gate 65 på Torshov. I 1937-1940 jobbet han som typograf i Arbeidernes Aktietrykkeri, og bodde i Biermannsgate 12 på Grünerløkka. Det vil si at han da jobbet under sin svigerfar, Rolf Torp, som var faktor ved samme trykkeri. I 1942-1945 (under krigen) og etter krigen, i 1946, sto han oppført i Vogts gate 65 igjen, som typograf. I 1947-1950 jobbet han som setter (typograf) for Otto Falch, og var fortsatt bosatt i Vogts gate 65. Han bodde samme sted og var setter i 1955, 1960-61 og 1965-66. I 1971 var Reidar Kr. oppført som setter i Vogts gate 65. Det samme gjelder i 1973-1976. Reidar Kr. og Ella bodde sammen med Ellas bror Per og hans kone i Vogts gate 65 i bortimot 40 år. Per var også typograf, og i 1950 jobbet han for Grøndahl og søn. I 1980/1981 og 1984/85 står Ella oppført i Vogts gate 65; hun var da enke.

svennebrev%281%29.jpg

Reidar Kristians svennebrev lyder:

SVENNEBREV
Undertegnede medlemmer av prøvenevnden i Boktrykker faget i Oslo har overenstemmende med forskriftene i lov om håndverksnæring og gjeldende plakat kontrollert utførelsen av samt godkjent nedennevnte svenneprøve, for hvilken nevnden har utferdiget nærværende
REIDAR CHRISTIAN NEEGAARD
født 13.11.1913 i Oslo….utslått sin lærelid hos P.M. Bye & co. A/S har avlagt svenneprøve bestående i den for Settere bestemte prøve.
For prøven er meddelt følgende karakterer:
For prøvestykket….godt
For verktøiføring, håndferdighet og mundtlig prøve….godt
For tegning…godt
Han har under læreliden gjennomgått følgende faglige skoleundervisning hva han således har godtgjort, at han er i besiddelse av den forlangte kunnskap og fagdvelighet, erklærer vi ham for SVENN Å VÆRE I BOKTRYKKER FAGET og meddeler ham dette svennebrev Oslo den 28.05.1935. (Undertegnet av nevndens formann).
Undertegnede Embedsmann i Oslo bekrefter herved at svenneprøven er avlagt for den lovlig beskikkede prøvenevnd, og at det foran opgitte prøvearbeide og de meddelte karakterer er overensstemmende med den i saken førte protokoll (nr. 76 s. 15).
Oslo Byfogedembede, II avd., den 17.04.1931.

En av de undertegnende var Rolf Torp; Reidar Kr.s svigerfar. Reidar Kr. og Ella giftet seg 2 måneder tidligere.


oldefarreidar.jpg
reidarbarna.jpg
reidarkrdp.JPG
gunnarbilder%20015.jpg
Lysnbryllupsolvbryllup
i byen Reidar og barna Reidar Kr døpt Reidar og broren Gunnar Lysning/bryllup
ellafodt.JPG
ellabarna.jpg
slekt8.jpg
IMG_9083.JPG
50aarsdager
Ella født 1911 Ella og barna Ella og sønnene Gamle Aker kirke 50 års dager
ellakryssord.JPG
image.jpg
Ellabisettelse87.jpg
ReidarKrNeed1977.jpg
RKNdodAFT230677.JPG
Elle kryssord Reidar bisettelse Ella bisettelse Grav Reidar død
RKNdodAFT270677.JPG
ETNdodAFT170387.JPG

Død og begravelse


Reidar døde 63 år gammel 21. juni 1977, og ble begravet på Vestre Gravlund i Oslo.

Ella døde 75 år gammel 12. mars 1987 i Oslo, og ble begravet 4 juni 1987 på Vestre Gravlund i Oslo.

Reidar Kristian og Ella er begravet sammen hans foreldrene Kristian og Hulda, hans søster Aase, og Aases sønn Bjørn.

Kilder


N1934.JPG
N1936.JPG
N1937.JPG
N1939.JPG
N1940.JPG
Adr.boken 1934 Adr.boken 1936 Adr.boken 1937 Adr.boken 1939 Adr.boken 1940
N1942.JPG
N1945.JPG
N1946.JPG
N1947.JPG
N1948.JPG
Adr.boken 1942 Adr.boken 1945 Adr.boken 1946 Adr.boken 1947 Adr.boken 1948
N1949.JPG
N1950.JPG
adrbok1955.JPG
adrbok1960.JPG
adrbok196566.JPG
Adr.boken 1949 Adr.boken 1950 Adr.bok 1955 Adr.bok 1960-61 Adr.bok 1965-66

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License