Fisker Andreas Jakobsen (52) og Elen Anna Nilsdtr (53)

Andreas og Elen Anna er Øyvinds 2xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Andreas ble født 11. juni 1820 i Alstadhaug prestegård, Alstadhaug, Nordland. Foreldrene hans var Jacob Andreas Nilsen og Susanne Andreasdtr. Andreas var bror til Maren Aas Jacobsdtr som er Øyvinds 2xtippoldemor i en annen gren.

Elen Anna ble født 22. september 1822, og hennes foreldre var Niels Christian Erichsen og Milla Rasmusdtr.

Andreas og Elen Anna giftet seg, og sammen fikk de barna

  • Anne f. ca 1847 Alstahaug pr.gj.
  • Dampskipekspeditør Nils Christian Mørk Andreasen f. 1850 Stamnes
  • Andreas Jæger f. 1861 Stamnes, reiste til USA
  • Ole Hermand f. 1869 Stamnes
  • Susanne Aas f. 1856 Stamnes, hjelper foreldrene
  • Eline Olea f. 1861 Stamnes, hjelper foreldrene

Liv og virke


Da sønnen Nils Christian ble født i 1850 bodde Andreas og Elen Anna på Leland, Alstadhaug, Nordland. I 1856 overtok Andreas bruket Leland fra Niels Eriksen. I 1865 bodde de på Bjørsviken gård i Stamnes med barna. Andreas var da oppgitt å være 46 år og gårdbruker, bygselsmann og fisker. Elen Anna er oppgitt å være 44 år. I 1875 bodde de sammen barna på Leland, Alstadhaug, Nordland og var gårdbruker, leilending og fisker. De hadde 2 hester, 10 kyr, 18 sauer, 1 gris, og land som de høstet bygg, havre og poteter på.

Kilder


  • DA: FT 1875 Alstahaug
  • DA: FT 1865 Alstadhaug
  • DA: Minesterialbok Alstahaug 1831-1865, s. 77. nr. 78
  • Bjørg Hansine Gulliksen Melbøes slektsnotater, kilde: Trondheim Statsarkiv 15.02.1973

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License