Husbonde Fredrik Hansen Igelsrud (238) og Helena Hermansdtr Igelsrud (239)

Fredrik og Helena er mine 4xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Fredrik ble født på Igelsrud, Toten og døpt 30. november 1777 i Hovedkirken på Østre Toten. Foreldrene hans var Hans Jørgensen Igelsrud og Anne Fredriksdtr Igelsrud. Fredrik ble konfirmert 10. juli 1792 på Toten. Da bodde han på Igelsrud.

Helena ble døpt 21. februar 1779 på Østre Toten, og foreldrene hennes var Herman Hanestad og Berthe Olsdtr Trogstad. Da Helena ble døpt bodde de på Hanestad, Toten, Oppland.

Fredrik ble 25. mars 1801 forlovet med Ane Dorthe Ebbesen, men deres trolovelse ble ved felles samtykke oppløst.

Fredrik og Helena giftet seg 16. oktober 1801 på Østre Toten. Da bodde Fredrik på Igelsrud, og Helena på Hanestad. Sammen fikk de barna

 • Anne Fredriksdtr dp. 31.10.1802, d. 1/2 år gammel
 • Anne Fredriksdtr Igelsrud f. 1803, dp. 27.05.1804 Østre Toten
 • Birthe Fredriksdtr dp. 11.01.1807 Østre Toten
 • Birte Fredriksdtr Skjerven dp. 17.01.1808 Østre Toten
 • Marthe Fredriksdtr Fjeldhaugeie f. 1810
 • Dorthe Fredriksdtr f. Igelsrud, dp. 27.06.1813 Østre Toten, d. 31.05.1843

Samme år som Helene døde, 1. august 1814, giftet Fredrik seg på nytt med Johanne Nilsdtr Gåserud (43 år gammel, enke etter Kristian Larsen Gåserud).

Liv og virke


I 1801 bodde Fredrik på Igelsrud, Østre Toten, Oppland og var ugift husbonde. Han bor da sammen med sine tre søstre; Maria, Helene og Hendrike. Helena bor på Hanestad, Østre Toten i 1801 med søsknene og moren som da bor på føderåd som enke. Det er Helenas bror Ole som er husbonde på gården, og han de bor hos. Fredrik og Helenas datter Dorte tok sitt eget liv i 1843, hun var ugift. Hun "hengte seg i sitt tungsinn". Datteren Anne bodde med mann og barn på Igelsrud, mens Birte flyttet til Vardal.

Død


Fredrik døde på Igelsrud i 1862. Da var han kårmann. Han ble begravet i mai 1862 på Toten.

Helena døde 17. mars 1814, bare 35 år gammel, av blodsott/blodgang (Dysenteri), og ble begravet 18. mars 1814 på Toten.

Kilder


Etterslekt


 • Fredrik og Helenas datter
  • Anne Fredriksdtr Igelsrud dp. 24.06.1803, d. 1872 Igelsrud, g 17.03.1862 m. Fredrik Andersen Hveem f. 1801, d. 1885
   • Helene Marie Fredriksdtr Igelsrud f. 14.07.1827, d. 06.01.1904 Igelsrud, g 09.10.1852 m. Jens Christiansen fra Nes i Hallingdal (1826-19??)
    • Anna Mathea f. 20.02.1852, d. 21.11.1859
    • Anne Mathea f. 31.03.1860, g 1882 m. gårdbruker og smed Kristian Jensen Grønland
     • Jens f. 16.04.1883
     • Marie f. 1885
     • Kasper f. 1898
    • Fredrik f. 24.10.1863, d. 1888 (av tæring)
    • Marthe f. 19.01.1866, g 10.12.1888 m. landhandler Johan Adolf Sterud f. 1858 Hamar (landhandler på Solvang (Faukalmoen)) - ingen barn
    • Marie f. 10.03.1868, g 29.07.1887 m. Harald Raabe f. 1854 Evenrud (sønn av distriktslege Franz Raabe)
     • Franz Gustav Adolph f. 18.11.1889 Lier
     • Pauline Mathilde f. 23.06.1891
     • Thora f. 01.09.1894
     • Sverre Anthon f. 1899
     • Aagot Marie f. 1901
     • Torolf f. 1907 (tvilling)
     • Arne f. 1907 (tvilling)
    • Augustinius f. 16.06.1870, d. 1876 (av skarlagensfeber)
    • Helene f. 22.04.1873, d. 28.07.1873
    • Mads f. 06.05.1875, d. 1877 (av tæring)
    • Augusta f. 27.05.1877, d. 1898 (av tæring)
    • Aagot f.30.09.1880, d. 1899 (av tæring)
  • Birte Fredriksdtr Skjerven (Vardal) f. Igelsrud, dp. 07.02.1808, d. 1892 Skjerven, g 20.01.1834 m. Peder Olsen Bakke f. 1806 Bakke, d. 1880 (av kreft) Engar, Vardal
   • Kari Pedersdtr Igelsrud f. Igelsrud, dp. 16.06.1834, utvandret til USA 1867
   • Helene Pedersdtr f. Amundrustad, dp. 13.10.1836, m. murersvend Jacob Christophersen
    • Otilie Pauline Christine f. 06.06.1866 Oslo, d. juli 1926 , m. bokbindermester og bestyrer ved Holbæk Eriksens Trykkeri; Oluf Julius Leonard Pedersen f. 1869 Karlsøy, d. 1949 Trondheim
     • Else Pauline Johansson f. 17.09.1896 Oslo, d. 1993 Malmø, Sverige
      • Oddvar Walter f. 10.04.1934, d. 2012 Malmø, gm. Ingrid - ingen barn
     • Typograf og gullgraver Bjarne Pedersen f. 17.07.1898 Oslo, d. nov 1959 Australia - ikke gift, ikke barn
     • Typograf i Adresseavisen Fridtjof Henry Pedersen f. 18.06.1900 Trondheim, d. 1952 Trondheim, gm. Petra - ingen barn
     • Faktor i Aktietrykkeriet Harald Otto Pedersen f. 24.04.1902 Trondheim, d. 1977 Trondheim, gm. Anna Sandvik - ingen barn
     • Bergljot Emilie Pedersen f. 03.03.1904 Trondheim, d. 28.10.1986 Trondheim, g 17.07.1937 m. Fotograf Klaus Pedro Wilhelm Forbregd (1907-1975)
      • Inger Lise Bryhni f. 17.07.1933, gm. Odd
       • Bente f. 1955
       • Tove f. 1961
       • Odd f. 1967
      • Grethe Forbregd f. 04.03.1940, gm. Størk Halstensen
       • 1 barn
        • 1 barnebarn
     • Oddlaug Louise f. 19.08.1906, d. 02.04.1989, gift og skilt
      • Ørnulv Olav Tønnel f. 1935, d. 1959 i trafikkulykke
   • Ole Pedersen f. 17.12.1837 Hexhus
   • Fredrik Pedersen Viefladt f. 1841, d. 1841 (2 dager)
   • Fredrik Peter Pedersen f. 11.06.1843, d. 30.07.1843
   • Petronella (Petra) Pedersen f. 05.04.1845, d. 19??, g1 25.02.1866 m. formann ved Christiania Seilduksfabrikk Lars Nilsen (fra Odalen)
    • Carl Nilsen f. 04.05.1865
    • Peder Nilsen f. 11.02.1867
    • Betzy Nilsen f. 10.10.1869, ansatt ved Holterman Knutsen Frimerketrykkeri
    • Normann Ludvig Nilsen f. 1871, maskintrykker ved Holtermann Knutsen Frimerketrykkeri og maskinmester ved avistrykkeri, gm. Anna Filippa f. 25.02.1868 Gjøvik, hadde mote- og hatteforretning
    • Einar Nilsen f. 23.03.1873, typograf i Morgenbladet
    • Clara Nilsen f. 09.06.1875, ekspeditrise ved Ole Caspersens est.
    • Lovise Nilsen f. 13.12.1882
   • Fredrikke Pedersdtr dp. 16.04.1848, g 09.10.1872 m. maskinarbeider Gustav Fredrik Didriksen f. 19.10.1851 Oslo
    • Otto f. 1876, mellombels Manila, sjømann ved amerikanske skip
    • Karl Henry f. 07.05.1878, gullsmedsvend
    • Ragna f. 1880, buntmakersyerske
    • Fanny f. 1882, lærling hos gullsmed, polerske
    • Emilie f. 1884, butikkjomfru
    • Dagmar f. 1887, polerske
    • Einar f. 1891, volentør
    • Gustav f. 1893, mekaniker ved Myrens verk

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License