Fullmektig Kristoffer Amundsen Hermanrud (776) og Berte Fredriksdtr Froknestad (777)

Kristoffer og Berte er mine 6xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Kristoffer ble født 1700 på Holte på Vestre Toten i Oppland, og døpt 27. desember 1700 på Holte på Vestre Toten i Oppland. Foreldrene hans var Amund Jacobsen Holte og Aase Haagensdtr Smeby.

Berte ble født i 1727 på Froknestad, Toten, Oppland, og døpt 27. april i Hovedkirken, Toten. Foreldrene hennes var Fredrik Jensen Sogstad og Eli Mathisdtr Hermanrud.

Kristoffer giftet seg først med Margrete Hansdtr Hermanrud 13. oktober 1728. Da bodde Amund på Holte, og Margrete bodde på Hermanrud på Toten. Sammen fikk de datteren

  • Aase Christoffersdtr Hermanrud f. 1732

Så giftet Kristoffer seg for annen gang med min 6xtippoldemor Berte 2. november 1748 på Toten i Oppland. Kristoffer og Berte fikk barna

Liv og virke


Han var av lensmannsslekten Mustad i Vardal, som igjen er av Thomleslekten fra Nordre Land i Oppland.

Død


Kristoffer døde 79 år gammel 26. april 1779 på Hermanrud på Østre Toten i Oppland.

Berte døde en gang etter 1768 på Hermanrud, Østre Toten, Oppland.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License