Gårdbruker Elling Olsen Oterholm (1010) og Birgit Ivarsdtr Venås (1011)

Elling og Birgit er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Elling ble født i 1708 på Voll, Måndalen, Møre og Romsdal. Foreldrene hans var gårdbruker Ole Einarsen Vold og Anne Andersdtr Setnes. Elling figurerer også i kildene som Elling Olsen Høljenes og Elling Olsen Vold. Han var gårdbruker på Oterholm, og var av Raumadalsfolket.

Birgit ble født i 1715 på Venås, Måndalen, Møre og Romsdal, og døpt 10. mars 1715 på Tingvoll, Møre og Romsdal. Foreldrene hennes var gårdbruker og soldat Ivar Paulsen Venås og Gullaug Ivarsdtr.

Elling og Birgit giftet seg, og sammen fikk de datteren

Død og begravelse


Elling døde 81 år gammel i 1789 på Otterholm, Grytten, Måndalen, Møre og Romsdal.

Birgit døde 78 år gammel i 1793 på Otterholm, Grytten, Måndalen, Møre og Romsdalen.

Kilder


  • Boken: "Bygdebok for Voll" bind II

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License