Gardbruker og Soldat Ivar Paulsen Venås (2022) og Gullaug Ivarsdtr (2023)

Ivar og Gullaug er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ivar ble født 1691, Venås, Måndalen, Møre og Romsdal. Foreldrene hans var gardbruker Paul Ivarsen Venås og Eli Pålsdtr.

Gullaug finnes også i kildene som Guri.

Ivar og Gullaug giftet seg, og sammen fikk de datteren

Liv og virke


Ivar var utkommandert soldat i Danmark i 1713. Dette var under Den Store Nordiske Krig (1700-1721). Den store nordiske krig var krigen som ble ført i Nord- og Øst-Europa fra 1700 til 1721 mellom på den ene siden Sverige og på den andre en stor koalisjon bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge og Russland, samt fra 1715 også Preussen og Hannover. Krigen begynte med et koordinert angrep på Sverige fra koalisjonen i 1700, og ble avsluttet ved freden i Nystad i 1721. Sverige mistet sin stormaktsstilling som følge av krigen, mens Russland etablerte seg som en europeisk stormakt og den dominerende makt i Østersjøområdet. Wikipedia. Han mistet nok ikke livet i kamp ettersom han blir far i 1715, og at han er nevnt som gardbruker på Venås i 1719.

Død og begravelse


Ivar døde i 1757 på Venås, Måndalen, Møre og Romsdal.

Gullaug døde i 1761 på Venås, Måndalen, Møre og Romsdal.

Kilder


  • Bygdebok for Voll II
  • Wikipedia

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License