Gårdbruker Ola Einarsen Vold (2020) og Anne Andersdtr Setnes (2021)

Ola og Anne er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ola ble født i 1659 på Voll, Måndalen, Møre og Romsdal. Faren hans var gårdbruker Einar Olsen Vold.

Ola og Anne giftet seg, og sammen fikk de barna

Liv og virke


Ola var gårdbruker på Høljenes og Voll. Både Ola og Anne var av Raumadalsfolket.

Død og begravelse


Ola døde 60 år gammel i 1719 på Voll, Måndalen, Møre og Romsdal.

Kilder


  • Boken: "Bygdebok for Voll" bind II

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License