Gårdbruker Ole Andersen Venås (1020) og Eldri Eriksdtr Vold (1021)

Ole og Eldri er mine 6xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Ole ble født i 1717 på Venås, Måndalen, Møre og Romsdal. Foreldrene hans var Anders Olsen Venås og Anne Olsdtr Rypdal.

Eldri ble født i 1718.

Ole og Eldri giftet seg, og sammen fikk de sønnen

Liv og virke


Ole var gårdbruker på Venås fra 1734-1781.

Død og begravelse


Ole døde 83 år gammel i 1800.

Kilder


  • Osvald Rydjord

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License