Gardbruker Paul Ivarsen Venås (4044) og Eli Pålsdtr (4045)

Paul og Eli er mine 8xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Paul ble født i 1654 på Venås, Måndalen, Møre og Romsdal. Faren hans var Ivar Trondsen Venås.

Paul og Eli giftet seg omkring 1700, og sammen fikk de sønnen

Liv og virke


Det var skifte etter henne i 1709 på Venås, Voll, Møre og Romsdal.

Død og begravelse


Paul døde omkring 1699 på Venås, Måndalen, Møre og Romsdal.

Eli døde omkring 1709 på Venås, Måndalen, Møre og Romsdal.

Kilder


  • "Bygdebok for Voll" bind II

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License